Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 27/04/2001 NJ 2002, 213 Oerlemans/Driessen Tekortkoming producten +
HR 21/05/1976 NJ 1977, 73 Oosterhuis/Unigro Tekortkoming, onmogelijkhei... +
HR 01/10/1999 NJ 2000, 207 Geurtzen/Kampstaal Algemene voorwaarden, wijze... +
HR 27/04/2007 NJ 2007, 262 Bart Smit/Intrahof Matiging boetebeding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 12/08/2005 NJ 2005, 467 CBB/JPO Afbreken onderhandelingen, ... +
HR 08/03/2002 NJ 2002, 199 Hendrikx/Peters Ingebrekestelling, opschort... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 258 Kinheim/Pelders Wijziging overeenkomst +
HR 02/03/2001 NJ 2001, 649 Medisch protocol Leeuwarden Medische aansprakelijkheid,... +
HR 29/06/2007 NJ 2008, 606, Pouw/Visser Non-conformiteit, klachtpli... +
HvJ 04/06/2009 C-243/08 TvC/Pannon Oneerlijke bedingen in cons... +
HR 31/10/2003 RvdW 2003, 169 Saelman / Academisch Zieken... Verjaringstermijn, aanvang +
HR 22/10/2004 NJ 2006, 597 Schildersbedrijf Endlicht/B... Ingebrekestelling +
HR 22/06/2007 NJ 2007, 343 Fisser/Tycho Tekortkoming, ontbinding ov... +
HR 18/04/2003 NJ 2004, 634 Huls/NLP Verzekering, verzwijging +
HR 11/01/2008 NJ 2009, 342 Hartendorp/Kooij Opschortingsrecht, koopover... +
HR 06/06/1997 NJ 1998, 128 Van Bommel/ Ruijgrok Opschortingsrecht, huurover... +
HR 23/10/1987 NJ 1988, 1017 VSH/Shell Afbreken onderhandelingen, ... +
HR 14/06/1996 NJ 1997, 481 Ruiterij/MBO Afbreken onderhandelingen, ... +
HR 01/03/1968 NJ 1968, 246 Moluksche Evangelische Kerk... Volmacht, schijn van verteg... +
HR 20/03/1970 NJ 1970, 251 Waterwingebied Causaal verband, redelijke ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 20/06/1986 NJ 1987, 35 Deka-Hanno/Citronas: Khaly-... Algemene voorwaarden, derde... +
HR 17/05/1985 NJ 1986, 760 Curacao/Erven Boye Uitleg beding +
HR 14/11/2008 NJ 2008, 588 Van Dalfsen/Gemeente Kampen Non-conformiteit, onderzoek... +
HR 12/06/1979 NJ 1979, 362 Securicor Geen partij bij totstandkom... +
HR 14/10/1994 NJ 1995, 447 Spaarbank Rivierenland/Gispen Bezwaring vorderingen, spec... +
HR 13/06/1975 NJ 1975, 509 Amercentrale Causaal verband, beperking ... +
HR 19/01/2007 NJ 2007, 62 Samenloop in het verdelings... Onrechtmatige daad, verdeli... +
HR 19/02/2010 LJN BK 6150 Afwikkeling nalatenschap no... Teruggwerkende kracht nieuw... +