Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 26/01/1990 NJ 1991, 393 Windmill Privaatrechtelijke belangen... +
HR 27/05/1988 NJ 1989, 29 Veenbroei Onrechtmatige daad, waarsch... +
HR 27/11/1992 NJ 1993, 287 Felix/Aruba Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 28/04/1995 NJ 1995, 513 Bijenspat I (Smeets/MLTS) Hinder, schadevergoeding +
HR 28/04/2000 NJ 2000, 430 Erven van Hese/Koninklijke ... Verjaringstermijn, schadeve... +
HR 28/02/1992 NJ 1993, 566 IZA/Vrerink Aansprakelijkheid verkeer, ... +
HR 28/06/1991 NJ 1992, 622 Dekker/Van der Heide (Natrap) Onrechtmatige daad, sport- ... +
HR 28/05/1999 NJ 1999, 564 Gemeente Losser/De Vries (J... Schadevergoeding, verpleging +
HR 28/05/2004 NJ 2005, 105 Jetblast Onrechtmatige daad, veiligh... +
HR 30/01/1959 NJ 1959, 548 Quint/Te Poel Bronnen van verbintenissen +
HR 30/11/1973 NJ 1974, 97 Van der Beek/Van Dartel Dwaling, onderzoeks- en med... +
HR 31/01/1919 NJ 1919, 161 Lindenbaum/Cohen Onrechtmatige daad, onrecht... +
HR 31/03/2006 RvdW 2006, 328 Nefalit/Erven Karamus Proportionele aansprakelijk... +
HR 31/10/1997 NJ 1998, 97 Portacabin Criteria onroerende zaken, ... +
HR 25/10/2002 NJ 2003, 241 Het nagetrokken grafteken Onroerende zaken, duurzaam ... +
HR 03/03/1905 W 1905, 8191 Blaauboer/Berlips Persoonlijke verbintenis, g... +
HR 15/01/2010 LJN BK 9136 Woonark onroerend? Onroerende zaken, duurzaam ... +
HR 17/04/1970 NJ 1971, 89 Grensoverschrijdende garage... Misbruik van recht +
HR 29/05/1964 NJ 1965, 104 Van Elmbt/Feierabend Nietigheid, misbruik van om... +
HR 24/12/2010 NJB 2011, 199 Havenkranen onroerend? Onroerende zaken, duurzaam ... +
HR 11/05/1951 NJ 1952, 128 Burgman/Aviolanda Nietigheid, strijd met de o... +
HR 11/05/1951 NJ 1952, 127 Flora/ Van der Kamp Nietigheid, strijd met een ... +
HR 04/04/1986 NJ 1986, 810 Apon/Bisterbosch Revindicatie, goede trouw +
HR 14/11/1997 NJ 1998, 147 Uitslag/Wolterink (Gestolen... Onroerende zaken, duurzaam ... +
HR 17/01/2003 NJ 2004, 281 Oryx/ Van Eesteren Goederenrechtelijke werking... +
HR 18/06/2004 NJ 2004, 585 Kuunders/Swinkels Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 11/07/2003 NJ 2005, 103 Van Zuylen/Rabobank Schaijk... Onrechtmatige daad, zorgpli... +
HR 09/08/2002 NJ 2004, 235 De Bont/Oudenallen Betonbouw Aansprakelijkheid werkgever... +
HR 07/04/2006 RvdW 2006, 377 Betonstaf/Ballast Nedam Toerekenbare tekortkoming i... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +