Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 17/11/1967 NJ 1968, 42 Pos/Van den Bosch Onrechtmatige daad, aanzett... +
HR 18/01/1991 NJ 1992, 638 Leffers/Staat (Varkensmeste... Schadevergoeding bij rechtm... +
HR 18/06/1982 NJ 1983, 723 Plas/Valburg Precontractuele fase, afbre... +
HR 18/03/2005 RvdW 2005, 42 Baby Kelly Wrongful life, wanprestatie... +
HR 19/12/2008 NJ 2009, 28 Smeets/Gemeente Heerlen Causaal verband, omkeringsr... +
HR 19/03/2008 NJ 2008, 209 Rijswijkse stoeptegelmoordzaak Medeplegen zonder zelf een ... +
HR 24/10/1978 NJ 1979, 52 Uitzendbureau Cito Begin van uitvoering +
HR 23/02/1954 NJ 1954, 378 IJzerdraad Functioneel daderschap, aan... +
HR 20/06/2006 LJN AV7268 Anja Joos Geweld in vereniging, wezen... +
HR 17/11/1981 NJ 1983, 84 Containerdiefstal medeplegen, lijfelijke aanw... +
HR 17/03/1998 NJ 1998, 515 Gecontroleerde aflevering Deelneming aan voltooid of ... +
HR 29/10/1934 NJ 1934, 1673 Wormerveerse brandstichting Daderschap, uitvoeringshand... +
HR 08/05/1979 NJ 1979, 481 Danszaal Soranus Medeplichtigheid, voorwaard... +
HR 23/04/1996 NJ 1996, 513 Pikmeer I Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 06/01/1998 NJ 1998, 367 Pikmeer II Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 25/01/1994 NJ 1994, 598 Vliegbasis Volkel strafrechtelijk immuniteit ... +
HR 02/12/1992 NJ 1993, 321 Videodozen Begin van uitvoering +
HR 08/09/1987 NJ 1988, 612 Grenswisselkantoor Begin van uitvoering +
HR 19/12/2006 NJ 2007, 29 Kopje onder (Vrijwillige te... Vrijwillige terugtred bij v... +
HR 25/10/1989 NJ 1989, 456 M.s. Canopus Vrijwillige terugtred, van ... +
HR 19/03/1934 NJ 1934, 450 Eindhovense brandstichting Begin van uitvoering +
HR 08/05/2001 NJ 2001, 480 Bacchus Voorwaardelijk opzet en med... +
HR 10/10/2000 NJ 2001, 4 Schieten in de kroeg Voorwaardelijk opzet, wille... +
HR 19/02/1985 NJ 1985, 633 Aanmerkelijke kans Voorwaardelijk opzet, onder... +
HR 15/10/1996 NJ 1997, 199 Porsche Voorwaardelijk opzet, aanva... +
HR 18/01/2005 NJ 2005, 154 HIV II Voorwaardelijk opzet, aanme... +
HR 01/05/1973 NJ 1973, 399 Onverlichte brommer Schuld in het verkeer, erva... +
HR 19/06/1911 W 9203 Hoornse taart Voorwaardelijk opzet, aanva... +
HR 17/01/2006 NJ 2006, 303 Overstekend kind Onveilig gedrag in het verk... +
HR 19/02/1963 NJ 1963, 512 Verpleegster Bijzondere zorgplicht +