Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 06/02/1987 NJ 1988, 57 Saskia Mulder Aansprakelijkheid, reflexwe... +
HR 06/05/1926 NJ 1926, 721 Vas Dias/Salters Onbevoegde vertegenwoordiging +
HR 06/10/1995 NJ 1998, 190 Disloque (Turnster) (Turnon... Onrechtmatige daad, veiligh... +
HR 07/04/2000 NJ 2000, 652 Parkeerexploitatie/Gemeente... Nietigheid, strijd met de o... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen-Miedema (De... Onrechtmatige daad, 'hetgee... +
HR 07/12/1990 AA 1991, 679-685 Vermoorde Bruid Redelijkheid en billijkheid... +
HR 07/03/1969 NJ 1969, 249 Gegaste Uien Gebondenheid aan de overeen... +
HR 07/05/2004 NJ 2006, 281 Duwbak Linda Relativiteitsvereiste, onre... +
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 08/01/1982 NJ 1982, 614 Dorphuis Kamerik Aansprakelijkheid, zorgvuld... +
HR 08/07/1984 NJ 1985, 624 Buena Vista Nietigheid, partiële nietig... +
HR 09/12/1994 NJ 1996, 403 Werink/Hudepohl (Zwiepende ... Onrechtmatige daad, mate va... +
HR 09/11/2007 LJN BA7557 Groot Kievitsdal (Bedrijfsu... Aansprakelijkheid voor onde... +
HR 09/10/1992 NJ 1994, 535 Des-dochters Onrechtmatige daad, causali... +
HR 10/04/1981 NJ 1981, 532 Hofland/Hennis Aanbod en aanvaarding, adve... +
HR 10/04/1998 NJ 1998, 666 Offringa/Vinck & van Rosberg Dwaling, onderzoeks- en med... +
HR 10/04/2009 RvdW 2009, 514 Philip Morris/X Schadevergoeding, overlijde... +
HR 10/03/1972 NJ 1972, 278 Vermeulen-Lekkerkerker (Vog... Hinder, schadevergoeding, v... +
HR 11/12/1959 NJ 1960, 230 Eelman/Hin Totstandkoming overeenkomst... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 11/03/1977 NJ 1977, 521 Kribbebijter Vertegenwoordiging, ontbind... +
HR 11/11/1983 NJ 1984, 331 Meppelse Ree (Lanting/DLG) Onrechtmatige daad, verwijt... +
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 13/03/1981 NJ 1981, 365 Haviltex Uitleg van de overeenkomst,... +
HR 15/04/1994 NJ 1995, 614 Schirmeister/De Heus (Oldti... Beantwoording zaak aan over... +
HR 15/11/1957 NJ 1958, 67 Baris/Riezenkamp Dwaling, mededelings- en on... +
HR 16/06/2000 NJ 2000, 584 Sint Willibrord/V Onrechtmatige daad, causaal... +
HR 17/12/1976 NJ 1977, 241 Bunde/Erckens (Misverstand) Uitleg van de overeenkomst,... +
HR 17/01/1958 NJ 1961, 568 Tandarts (Beukers/Dorenbos) Onrechtmatige daad, relativ... +