Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
ICJ 14/02/2002 n.v.t. Congo vs. Belgium Immuniteit oud-minister +
ICJ 24/05/1980 n.v.t. Verenigde Staten v. Iran Diplomatieke immuniteit +
ICJ 24/05/1980 n.v.t. Tehran hostages case Diplomatieke immuniteit +
HR 02/05/2000 NJ 2001, 300 Jansen/Jansen (Verhuizende ... Onrechtmatige daad, ongeluk... +
n.v.t. 01/01/1948 n.v.t. Bernadotte Diplomatieke betrekkingen +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
n.v.t. 05/07/1984 n.v.t. Dikko Affaire Diplomatieke betrekkingen +
ICJ 07/09/1927 n.v.t. S.S. Lotus Jurisdictie en gewoonterecht +
ICJ 20/02/1969 n.v.t. North Sea Continental Shelf... Gewoonterecht +
ICJ 20/11/1950 n.v.t. Asylum case Gewoonterecht +
ICJ 27/06/1986 n.v.t. Nicaragua v. Verenigde Staten Gewoonterecht +
Rb 06/04/1982 VR 1983, 51 Basketbalspeler Afwezigheid van alle schuld... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
n.v.t. 29/12/1837 n.v.t. Caroline Case Gebruik van geweld, anticip... +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
Tokyo ... 01/01/1946 n.v.t. Tokyo Neurenberg Tribunaal Ius Cogens, oorlogsmisdaden +
HR 13/06/1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw Psychische overmacht +
ICJ 06/11/2003 n.v.t. Oil Platforms Geweldsverbod, zelfverdediging +
ICJ 19/12/2005 n.v.t. Uganda Gebruik van geweld +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
ICJ 27/06/2001 n.v.t. LaGrand Voorlopige maatregelen +
ICJ 06/04/1966 n.v.t. Nottebohm Nationaliteit +
ICJ 09/04/1949 n.v.t. Corfu Channel (VK v. Albanië) Staatsaansprakelijkheid +
HR 02/11/1979 NJ 1980, 77 Versluis/Ziekenzorg (Vader ... Aansprakelijkheid, schendin... +
HR 04/05/2001 NJ 2002, 214 Chan-A-Hung/Maalste Aansprakelijkheid, reflexwe... +
HR 05/12/1965 NJ 1966, 163 Kelderluik Onrechtmatige daad, gevaarz... +
HR 05/02/1999 NJ 1999, 652 Ameva/Van Venrooij Beëindiging arbeidsovereenk... +
HR 05/05/1968 NJ 1968, 102 Fokker/Zentveld (Vliegtuigv... Wanprestatie, ondeugelijke ... +
HR 06/04/1979 NJ 1980, 34 Kleuterschool Babbel Onrechtmatige overheidsdaad... +