Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 25/07/1991 C-76/90 Säger Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 07/01/2004 C-201/02 Wells Horizontale werking richtli... +
HvJ EU 03/09/2008 C 402/05 & C 41... Kadi en Al Barakaat Mensenrechten in de EU, ver... +
HR 01/02/2013 NJ 2013, 156 Van Leuveren q.q./ING Faillissementspauliana en s... +
HvJ EU 04/12/1974 C-41/74 Van Duyn/Home Office Vrij verkeer van werknemers... +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HR 16/12/1976 C-33/76 Rewe nationaal procesrecht +
HR 11/03/2008 NJ 2008, 329 Anonieme melding en redelij... Redelijk vermoeden +
HR 02/12/2008 NJ 2009, 10 Verschenen getuige I Getuigen +
HvJ EU 30/09/2003 C-224/01 Köbler Staatsaansprakelijkheid, vr... +
HvJEU 14/03/2013 C-557/12 Kone AG e.a. tegen OBB Infr... Kartels +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +
HR 11/09/2009 NJ 2009, 565 Comsys Bestuurdersaansprakelijkhei... +
HR 02/03/2007 NJ 2007, 240 Nutsbedrijf Westland Interne bestuurdersaansprak... +
HR 15/04/2005 NJ 2005, 484 Unidek Volumebouw Einde arbeidsovereenkomst b... +
HR 30/10/2009 NJ 2010, 52 Blomaard/Utrecht Aansprakelijkheid werkgever... +
HR 29/09/1995 NJ 1998, 81 ABN AMRO/Hendriks Dwaling +
HvJ EU 17/04/2008 NJ 2008, 382 Quelle Vergoeding non-conform product +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +
HR 01/06/2012 ECLI:NL:HR:2012... Esmilo/Mediq Apotheken Nietige overeenkomst +
Hof Am... 01/05/1981 NJ 1981, 271 Lingeziekenhuis Medezeggenschap, adviserend... +
HR 04/04/2003 NJ 2007, 351 Ghisyawan/LAN-Alyst Uitleg concurrentiebeding +
HR 02/11/2012 ECLI:NL:HR:2012... Omgangsregeling bekende donor Omgangsregeling donor en kind +
HR 02/11/2012 ECLI:NL:HR:2012... Omgangsregeling bekende donor Omgangsregeling kind en donor +
HR 02/11/2012 ECLI:NL:HR:2012... Omgangsregeling bekende donor Omgangsregeling donor en kind +
1 2 21 22 23 24 25 26 27 29 Volgende →