Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
IGH 20/07/2012 ICJ Rep. 2012, ... België t. Senegal (Question... Aut dedere aut judicare +
HR 27/06/2003 NJ 2003, 524 De Zweedse schone Ontbinding van de gemeenschap +
HR 13/11/2012 NJ 2013, 413 Veelplegersteam Stelselmatige observatie +
HR 25/04/2008 NJ 2008, 553 De Vries/ Gemeente Voorst Terugkomen op bindende eind... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/04/2012 LJN BV5555 Van der Vliet & De Waal/Van... Kwalitatieve rechten & verp... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 22/06/2012 NJ 2012, 396 ABN AMRO/X Derogerende werking van de ... +
HvJ EG 13/01/2004 NJ 2004/125 Kühne & Heitz doorbreking van de formele ... +
ABRvS 01/04/2009 ECLI:NL:RVS:200... recracenter Heroverweging besluit +
HR 14/06/1939 NJ 1940, 34 Eierschedel (pantoffel) Causaliteit +
ABRvS 14/04/2010 AB2010, 166 Bestuurlijke lus bestuurlijke lus +
HR 04/06/1993 NJ 1993, 659 Vredo/Veenhuis Taak rechter in kort geding +
HR 10/01/1975 NJ 1976, 249 Postgiro-arrest Faillissement en surséance ... +
HR 09/12/2011 JOR 2012/33 Quint q.q./ING Bodemvoorrecht fiscus, bode... +
HR 11/07/2014 NJ 2014/407 ABN AMRO/Berzona Faillissement, pluraliteits... +
HR 17/02/2012 NJ 2012, 605 Rabobank/Kézér q.q. Stil pandrecht toekomstige ... +
HR 19/04/2013 NJ 2013, 291 Koot Beheer/Tideman Boedelschulden +
HR 14/02/2014 NJ 2014, 264 Feenstra q.q./ING bevoegdheid pandhouder tot ... +
HR 06/03/1992 JAR 1992/10 Mungra/Van Meir Arbeidsovereenkomst +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
ABRvS 04/06/1996 JB 1996, 172 Keuringsplaats Scheerwolde Marginale toetsing bestuurs... +
HvJ EU 23/04/1986 294/83 Les Verts Nietigverklaring, individue... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +