Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 22/05/2012 NJ 2012, 488 Roekeloosheid Roekeloosheid +
HR 09/11/1990 NJ 1991, 26 Speeckaert/Gradener Medische aansprakelijkheid +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HvJ EG 29/05/1997 LJN AD4744 Commissie/UK (ontwikkelings... Productaansprakelijkheid +
HR 06/10/2000 NJ 2000, 691 Verzicht/Rowi Verzuim zonder ingebrekeste... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 18/04/2003 NJ 2003, 286 RNA/Westfield Beschermingsconstructie bij... +
HR 14/12/2007 NJ 2008, 105 DSM Gelijkheidsbeginsel van aan... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 27/11/2009 JOR 2010, 43 World Online Misleiding, prospectusaansp... +
HR 23/11/2012 NJ 2013, 302 Villa Mundo Bestuurdersaansprakelijkhei... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 27/01/2004 LJN AN7666 Ontneming Roemeense chauffe... Wederrechtelijk verkregen v... +
HR 12/04/2005 NJ 2005, 364 Confrontatie in de keuken Noodweerexces +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
Ok 13/03/2003 NJ 2003, 248 Corus Enquêterecht +
HR 19/02/2013 NJ 2013, 308 Criteria voor toepassing be... Bewijsuitsluiting ex art. 3... +
HvJ EG 13/12/2005 NJ 2009, 201 Sevic Vrijheid van vestiging, gre... +
HR 08/04/2005 NJ 2006, 443 Laurus Enquêterecht, wanbeleid, be... +
HvJ EG 16/12/2008 NJ 2009, 202 Cartesio Zetelverplaatsing, vrijheid... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 14/04/2006 JAR 2006/119 Beurspromovendi Arbeidsovereenkomst +
HR 28/10/2011 LJN BQ9854 Gemeente de Ronde Venen/SNU... Opzegging duurovereenkomsten +