Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HR 14/03/1904 W 8050 Lantaarnpaal Beperking eigendomsrecht +
HR 19/11/1993 NJ 1994, 175 van Raalte/SH Beheer Kracht van gewijsde +
HR 05/12/2003 NJ 2004, 150 Kranenburg/Kranenburg Gevolgen beslag +
HR 28/11/2003 NJ 2005, 465 D/Raad voor de Kinderbesche... Beroepstermijnen +
HR 30/06/2006 NJ 2007, 483 Bijl/ Van Baalen Conservatoir beslag +
Rechtbank 29/09/1989 nvt Vertom/Saks Bevoegdheid rechtbank en er... +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HR 28/10/1994 NJ 1995, 96 Buitenplee Natrekking +
HR 23/09/1994 NJ 1996, 461 Kas Associatie/Drying Art. 3:110 BW +
Rb 19/03/2014 RAV 2014/67 X/Stichting Singelveste All... Onrechtmatige daad +
Rb 23/12/2005 NJF 2006/125 LJN AU9963 Zaakwaarneming +
Rb 09/05/2007 NJF 2007/446 LJN BA6188 Zaakwaarneming +
Rb 27/02/2008 NJF 2008/174 LJN BC5587 Zaakwaarneming +
HR 18/03/2014 ECLI:NL:HR:2014... Harde duw Voorwaardelijk opzet +
HR 16/11/2004 NJ 2007, 467 Vleesmes noodweer +
HR 22/04/2008 NJ 2008, 375 Sport- en spelsituatie opzet in sport- en spelsitu... +
HR 16/06/2000 NJ 2000,733 Derksen/Rabobank Retentierecht +
HR 17/12/2013 RvdW 2014, 144 Nijmeegse scooter Medeplegen +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +
HR 15/10/2013 NJ 2014, 146 Oplichten rokje Fouillering +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 20/01/1998 NJ 1998, 426 Opzet mededader Opzet mededader +
HR 30/01/1800 NJ 2009, 602 Levenslang en art. 3 EVRM Levenslange celstraf +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 31/12/1993 NJ 1995/389 Matatag/De Schelde Exoneratiebeding algemene v... +
HR 25/04/2008 NJ 2008/262 Brandstichting Frieslandhallen Causaal verband inkomensschade +
HR 24/12/2010 NJ 2011/251 Fortis/Bourgonje Causaal verband; proportion... +
HR 11/02/2011 NJ 2011/571 First Data/KPN Hotspots Sch... Informatieplicht algemene v... +