Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 31/12/1993 NJ 1994, 436 Van den Berge/Verenigde Boo... Gelijkheidsbeginsel van aan... +
HR 14/01/1983 NJ 1983, 457 Hajziani/Van Woerden Beëindiging arbeidsovereenk... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
HR 31/10/1986 NJ 1987, 173 St. Walburga politie-onderzoek +
HR 27/06/1986 AB 1987, 241 Methadonbrief wettelijke bevoegdheden +
ABRvS 06/12/2006 LJNAZ3739 Vredesmonument Oegstgeest Belangenafweging +
ABRvS 30/06/2004 JB 2004, 293 Beginselplicht tot handhavi... beginselplicht tot handhaving +
Rb 13/04/2011 LJN BQ3933 Carillon Weesp Algemeen verbindend voorsch... +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
CGB 20/03/2003 2003/40 Gezichtsbedekkende sluier Onderscheid +
CGB 05/10/2006 2006/202 Schending godsdienstvrijheid I Onderscheid naar geloof +
HR 24/04/2007 LJN: AZ3309 Verwijderingsbevel legaliteitsbeginsel +
Hof 10/04/2012 JAR 2012, 130 Schending godsdienstvrijhei... Onderscheid naar geloof +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
ABRvS 04/07/1996 AB 1996, 345 Bushalte Almere Besluit in de zin van Awb +
ABRvS 12/09/2001 AB 2001, 172 Amsterdamse Kapvergunning Belanghebbende +
ABRvS 27/08/2003 AB 2004, 10 Stichting MS projecten Bestuursorganen +
ABRvS 15/10/2008 JB 2008, 258 Stichting Omgevingsrecht Belanghebbende +
HR 03/04/1992 NJ 1992, 411 Van Waning/Van der Vliet Bestuurdersaansprakelijkhei... +
CRvB 10/01/2013 LJN: BY8115 Termijnoverschrijding Termijnoverschrijding +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HR 11/07/2003 NJ 2003, 630 Bas-C (Hermsen q.q./De Bont) Storting op aandelen bij ee... +
HR 19/10/1993 NJ 1994, 50 Sportkantine Medeplegen bij diefstal +
HR 07/02/1992 NJ 1992, 438 Astro/Pierson Doeloverschrijding, tegenst... +
HR 09/07/2014 NJ 1991, 51 Sluis BV dividenduitkering, enquêtep... +
HR 30/10/1964 NJ 1965, 107 Mante/Internationaal Automo... Wijze van oproepen voor aan... +
HR 16/11/2001 NJ 2002, 469 Varkenshouderij Toetsingsverbod, algemene r... +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +