Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
ICJ 14/02/2002 ICJ, 2000/32 Case Concerning the Arrest ... Immuniteit +
HR 13/04/2012 LJN BW1999 Mothers of Srebrenica et al... immuniteit +
ICJ 03/02/2012 ICJ Jurisdictional Immunities o... Immuniteit, jus cogens +
ICJ 28/05/1948 ICJ Conditions of Admission of ... Lidmaatschap VN +
IGH 26/02/2007 ICJ Rep. 2007, ... Application of the Genocide... Staatsaansprakelijkheid, ge... +
IGH 08/07/1996 ICJ Rep. 1996, ... Nuclear Weapons (Advisory O... Gebruik van geweld, zelfver... +
IGH 09/07/2004 ICJ Rep. 2004, ... Wall (Advisory Opinion) Bezetting, recht op zelfbes... +
Rb 16/07/2014 ECLI:NL:RBDHA:2... Scebrenica zaak Staatsaansprakelijkheid, ef... +
Ok 17/01/2007 JOR 2007/42 Stork Beschermingsconstructie bij... +
HR 08/12/2005 JOR 2007, 38 Ontvanger/Roelofsen Bestuurdersaansprakelijkheid +
HR 06/09/2013 BZ9225 The State of the Netherland... effective control +
n.v.t. 03/05/2013 n.v.t. The State of the Netherland... Staatsaansprakelijkheid +
ICJ 22/07/2010 nvt Accordance with internation... Advisory opinion +
HR 11/07/2008 JAR 2008/204 Stoof/Mammoet Wijziging arbeidsovereenkomst +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 28/01/1994 NJ 1994/420 Beenen/Vanduho Verkregen rechten uit algem... +
HR 13/12/1991 NJ 1992, 441 Goldsteen/Roeland Werkaanpassing bij gedeelte... +
HvJ EU 18/11/2008 C-158/07 Förster EU-burgerschap, vrij verkee... +
HvJ EU 25/07/2008 C-127/08 Metock Vrij verkeer van personen, ... +
HvJ EU 08/03/2011 C-34/09 Louis Zambrano EU-burgerschap, volledig in... +
HvJ EU 22/07/2002 C-50/00 P Union de Pequeños Agriculto... Individueel geraakt persoon... +
HvJ EU 01/04/2004 C-263/02 P Commission v Jégo-Quéré Rechtspersoon in art. 263 V... +
HvJ EU 09/12/1997 C-265/95 Commissie t. Frankrijk (Spa... Vrij verkeer van goederen, ... +
HR 21/12/2001 JOR 2002/38 SOBI/Hurks II Bestuurdersaansprakelijkhei... +
HvJ EG 09/03/1999 NJ 2000, 48 Centros Vrijheid van vestiging venn... +
HvJ EU 05/11/2002 NJ 2003, 58 Überseering Vrijheid van vestiging venn... +
HvJ EU 30/09/2003 NJ 2004, 394 Inspire Art Vrijheid van vestiging venn... +
HvJ EU 12/07/2012 NJ 2012, 581 Vale Vrijheid van vestiging venn... +
HR 17/06/1994 NJ 1994, 757 Imam Instructiebevoegdheid arbei... +
HR 29/11/2002 NJ 2003, 455 Berghuizer Papierfabriek Bestuurdersaansprakelijkhei... +