Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
ABRvS 30/12/1993 AB 1994, 242 Verbod persconferentie Bevoegdheidsgrondslag beper... +
ABRvS 02/04/1998 AB 1999, 239 Herstel ernstig bevoegdheid... Duur van de begunstigingste... +
ABRvS 01/04/1996 JB 1996, 321 Duivenhok Velp Evenredigheidsbeginsel en b... +
Rb 25/02/2005 LJN AS9599 Verkeersmaatregelen Amsterdam Belangenafweging voorlopige... +
ABRvS 22/05/2001 AB 2001, 343 Muilkorfgebod Sharky Bijzondere rechtsnormen APV +
ABRvS 11/04/2007 LJN BA2666 Weigering uitwegvergunning ... Wijzigingen van ondergeschi... +
ABRvS 06/03/2002 JB 2002, 117 Raamprostitutie Spijkerkwar... Algemeen Verbindend Voorsch... +
HR 28/03/1990 AB 1990, 306 Leidraad administratieve bo... Beleidsregels +
ABRvS 29/11/1995 JB 1995, 337 Stichting Silicose oud-mijn... Bestuursorgaan in de zin va... +
ABRvS 03/10/1996 AB 1996, 474 Luchthaven Schiphol Bestuursorgaan in de zin va... +
ABRvS 24/12/2008 AB 2009, 213 Ameland Schadevergoeding onrechtmat... +
HR 28/03/2008 LJN BC0256 Asha horeca Onrechtmatige daad Staat, s... +
HR 30/03/2001 RvdW 2001, 71 Staat/Lavrijsen Onrechtmatige daad Staat, s... +
HR 13/04/2007 AB 2008, 16 Iranese vluchtelinge Onrechtmatige daad Staat, s... +
HR 18/01/1991 NJ 1992, 638 Leffers/Staat Onrechtmatige daad Staat, s... +
HR 31/05/1991 NJ 1993, 112 Van Gog/Nederweert Onrechtmatige daad Staat, s... +
ABRvS 09/03/2011 LJN BP7155 Onderdelenfuik Onderdelenfuik artikel 6:13... +
HR 06/12/2002 AB 2004, 17 Pannenkoekenhuis De Kabouter Formele rechtskracht, onzel... +
HR 16/05/1986 AB 1986, 573 Heesch/Van den Akker Formele rechtskracht besluit +
ABRvS 18/06/2008 AB 2008, 235 Stichting Koppeling Subsidie in de zin van de Awb +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 07/03/1972 C-84/71 Marimex Douanerechten, vrij verkeer... +
HvJ EU 01/07/1969 C-24/68 Commissie v. Italië Heffingen van gelijke werking +
HR 05/09/2014 NJ 2015, 21 Tulip Air Maatstaf externe bestuurder... +
HvJ EU 24/11/1993 C-267/91 Keck & Mithouard Verkoopmodaliteiten +
HvJ EU 20/02/1979 C-120/78 Cassis de Dijon Kwantitatieve beperkingen a... +
HvJ EU 15/12/1995 C-415/93 Bosman Vrij verkeer van personen, ... +