Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 28/06/1996 NJ 1998, 392 Bodam Jachtservice Aansprakelijkheid RvC +
HR 13/10/2000 NJ 2000, 698 Rainbow Misbruik van rechtspersonen +
HR 06/06/2001 NJ 2001, 454 Panmo Onbehoorlijk bestuur, exter... +
HR 29/06/2007 NJ 2007, 420 Bruil-Kombex Tegenstrijdig belang +
HR 13/07/2007 NJ 2007, 434 ABN Amro/VEB Verkoop van de vennootschap +
HR 20/01/2004 NJ 2004, 214 Bumperkleven Voorwaardelijk opzet +
HR 19/02/1969 NJ 1960, 473 Aurora Stemovereenkomst +
HR 13/11/1992 NJ 1993, 265 Levison Ontslag bestuurder, verhoud... +
HR 15/04/2005 NJ 2005, 483 Ciris Ontslag bestuurder +
HR 10/03/1995 NJ 1995, 595 Janssen Pers Ontslag bestuurder +
HR 10/06/1955 Nj 1955, 552 Het Noorden/ Noord-Hollands... Vertegenwoordiging, aanspra... +
HR 20/09/1996 NJ 1997, 149 Playland Doeloverschrijding +
HR 22/03/1996 NJ 1996, 568; C... Mediasafe I Tegenstrijdig belang +
Gerech... 12/06/2009 LJN BI8313 Machinist (Verwijtbare) Schuld +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 02/10/1979 NJ 19080, 243 Nalatige inspecteur Verhoor, cautie +
HR 03/03/2009 NJ 2009, 236 Doorgesneden remkabel Poging, vrijwillige terugtred +
HR 21/10/2003 2007, 9 Tussendeur Machtiging tot binnentreden... +
HR 17/04/2007 NJ 2007, 436 Poging drugsvervoer Poging +
HR 09/11/1999 NJ 2000, 40 Spontane bekentenis II Verhoor, cautie +
HR 02/02/1988 Nj 1988, 920 Stormsteeg Redelijk vermoeden van schu... +
HR 20/02/2007 LNJ: AZ0213 Samir A. Voorbereiding +
HR 17/11/2009 LJN BJ3566 Poging hennepteelt Poging +
HR 04/04/2000 NJ 2000,735 Antillianen in Groningen Redelijk vermoeden van schu... +
Rechtb... 20/11/2012 LJN BY3807 Voorbereiding opiumdelict Voorbereiding opiumdelict +
Rechtb... 08/12/2010 LJN BO 6581 Poging opiumdelict poging opiumdelict +
Europe... 11/07/2006 NJ 2007, 226 Jalloh t. Duitsland Nemo tenetur-beginsel +
Europe... 29/06/2007 EHRC 2007, 104 Francis t. Verenigd Koninkrijk Nemo tenetur-beginsel +
HR 19/09/2006 NJ 2007, 39 BAWR-gegevens Nemo tenetur-beginsel +
HR 21/12/2010 NJ 2011, 425 Schriftelijke verklaringen Nemo tenetur-beginsel +