Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 18/09/1987 NJ 1988, 983 Berg/De Bary Volgorde beperkte rechten +
HR 20/02/2009 NJ 2009,376 Ontvanger/De Jong q.q. Zaaksgevolg, blokkerende we... +
HR 19/05/1995 NJ 1996, 119 Keerweer q.q./Sogelease Fiduciaverbod, sale & lease... +
HR 15/11/1991 NJ 1993, 316 Dépex/curatoren Bergel Natrekking, bestanddeelvorming +
HR 05/10/1990 NJ 1992, 226 Breda/Antonius Zaaksvorming +
HR 05/12/2003 NJ 2004, 340 Golfbaan Retentierecht +
HR 29/06/1979 NJ 1980, 133 Hoogovens/Matex Eigendomsvoorbehoud +
HR 20/09/2002 NJ 2004, 182 Mulder q.q./Rabobank Pandrecht, eis van voldoend... +
HR 25/09/1981 NJ 1982, 315 Breda/Nijs Onrechtmatige daad, inbreuk... +
HR 30/01/1987 NJ 1987, 530 WUH-Emmerig q.q. Fiduciare overdracht, toeko... +
HR 01/05/1987 NJ 1988, 852 LeasePlan Nederland/IBM Levering longa manu, bezits... +
HR 20/09/2002 NJ 2004, 171 Van der Wal/Duinstra Houderschap, goede trouw, r... +
HR 18/01/1991 NJ 1992, 667 Centraal Beheer / Gritter Bescherming derde-verkrijge... +
HR 14/02/1992 NJ 1993, 623 Love-Love Natrekking, zaaksvorming +
HR 17/06/1994 NJ 1994, 671 Gielkens/Gielkens Bezit, houderschap, eigendo... +
HR 24/03/1995 NJ 1996, 158 Hollander's Kuikenbroederij Zaaksvorming, vruchten +
HR 13/03/2001 LJN AB0494 Inbeslaggenomen heroïne Voorbereiding +
HR 02/04/1985 NJ 1985, 796 Onbehoorlijk gedrag Legaliteitsbeginsel, lex ce... +
HR 14/03/2003 RvdW 2003, 49 Hovuma / Spreeuwenberg Commanditaire vennootschap,... +
HR 02/09/2011 LJN BQ3876, NJ ... Samenwerkende dierenartsen Totstandkoming maatschap +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 582 Hoekstra bv i.o., bestuurdersaanspra... +
HR 15/07/1968 NJ 1969, 101 Wijsmuller Besluitvorming +
HR 09/07/2010 NJ 2010, 544 ASMI Raad van Commissarissen +
HR 06/04/1979 NJ 1980, 34 Kleuterschool Babbel Vertegenwoordiging +
HR 17/12/1982 NJ 1983, 480 Bibolini Vertegenwoordiging, geldigh... +
HR 19/02/1988 NJ 1988, 487 Albada Jelgersma Concernverhoudingen, doorbr... +
HR 10/01/1990 NJ 1990, 466 OGEM Holding Enqueterecht +
HR 31/01/2012 RvdW 2012, 256 Runescape Interpratie 'goed', diefstal +
HR 04/12/1992 NJ 1993, 271 Meyers/Mast Holding Onderlinge verhoudingen org... +
HR 26/01/1994 NJ 1994, 545 Heuga Concernverhoudingen +