Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 16/05/1986 NJ 1987, 251 Sproeivliegtuigen (Landbouw... Toetsing AVV aan algemene r... +
HR 08/07/1992 NJ 1993, 116 Clara Candy Vennootschap in oprichting +
HR 14/04/1989 NJ 1989, 469 Harmonisatiewet Toetsingsverbod, statuut +
HR 28/02/1992 NJ 1992, 687 Changoe Bevoegdheid burgerlijke rec... +
ABRvS 07/07/1995 AB 1997, 117 Metten Directe werking EU-recht +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
HR 03/12/1971 NJ 1972, 117 Hotel Jan Luyken Tenuitvoerlegging vennootsc... +
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
Rb 17/07/2006 LJN: AY4017 Partij voor Naastenliefde, ... Ontbinding en verbod van ee... +
Rb 18/11/1998 NJ 1999, 377 CP’86 Ontbinding en verbod van ee... +
HR 25/01/1926 NJ 1926, 246 Jamin Subdelegatie +
HR 23/12/1980 NJ 1981, 171 Schiermonnikoog APV in strijd met hogere re... +
HR 02/11/2004 NJ 2005, 80 Verplichte rusttijden Directe werking EU-recht +
HR 04/05/1984 NJ 1985, 510 Gezamenlijke ouderlijke mac... Directe werking internation... +
HR 12/05/1999 BNB 1999, 271 Arbeidskostenforfait Rechtsvormende taak rechter +
HR 21/03/2003 NJ 2003, 691 Nitraatrichtlijn (Waterpakt... Bevoegdheden rechter, wetge... +
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
ABRvS 12/08/2009 AB 2009, 368 Planschade Oisterwijk Finale geschillenbeslechting +
HR 21/01/1955 NJ 1959, 43 Forumbank Instructiebevoegdheid ava +
HR 16/10/1984 NJ 1985, 375 Sjardin Besluiten van de ava, ontsl... +
HR 06/10/1989 NJ 1990, 286 Beklamel Bestuurdersaansprakelijkheid +
HR 10/01/1997 NJ 1997, 360 Staleman/Van de Ven Decharge, Bestuurdersaanspr... +
HR 08/11/1991 NJ 1992, 174 Nimox Dividenduitkering, failliss... +
HR 02/12/1994 NJ 1995, 288 Poot/ABP Afgeleide schade, omgekeerd... +
HR 11/11/1987 W. 7047 Boeschoten/Besier Vennootschap onder firma, a... +
HR 19/10/1990 NJ 1991, 21 Koghee Vof, goede trouw vennoten j... +