Blijf van mijn auto-arrest


Onderwerpen ‐ Noodweer(exces)
Artikelen ‐ Artikel 41 Sr.

De feiten

Een man en een vrouw, die beide in hun eigen auto rijden, hebben een ruzie in het verkeer. Als ze in een file allebei stil staan loopt de ruzie zo uit de hand dat de vrouw uitstapt en een schop tegen de nieuwe auto van de man geeft. Er volgt een woordenwisseling waarna de man uitstapt en de vrouw slaat. De man wordt vervolgd voor mishandeling, art. 300 Sr. De man verweert zich door een beroep op noodweer en noodweerexces, hij sloeg de vrouw namelijk alleen omdat zij tegen zijn auto had getrapt.

Rechtsvraag

Is er in casu sprake van noodweer dan wel noodweerexces?

Overweging

Het hof stelt dat de man zich op op eenvoudige wijze aan de situatie had kunnen ontrekken door weer in zijn auto te gaan zitten en weg te rijden. Voorts stelt het hof dat de aanval voorbij was, waardoor er geen noodzaak tot verdediging meer bestond. Omdat er geen grond, de aanval was immers voorbij, meer voor noodweer was, slaagt een beroep op noodweerexces ook niet. Het hof veroordeelt de man derhalve voor mishandeling. De Hoge Raad sluit zich bij het oordeel van het hof aan en stelt dat er alleen sprake kan zijn van noodweerexces indien de verdediging noodzakelijk is of noodzakelijk is geweest. In casu was dit niet het geval en derhalve wordt het cassatieberoep van de man verworpen.

Rechtsregel

Een beroep op noodweerexces kan alleen slagen indien er in casu een situatie van noodweer is.

Relevante artikelen

Artikel 41 Sr:
Lid 1
Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Lid 2
Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 Melk en Water Afwezigheid van alle schuld +
HR 20/02/1933 NJ 1933, 918 Huizer Veearts Ontbreken van materiële wed... +
HR 14/11/2000 NJ 2001, 37 Apothekersstagiaire Verschoonbare dwaling +
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 Opticien Overmacht als noodtoestand +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 13/06/1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw Psychische overmacht +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
Rb 06/04/1982 VR 1983, 51 Basketbalspeler Afwezigheid van alle schuld... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 Niet-betaalde taxirit Noodweer (exces) en culpa i... +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk Psychische overmacht +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk psychische overmacht +
HR 05/02/2010 LJN BL3176 Hardhandige politieman strafuitsluitingsgronden +
HR 20/02/2007 HR 20 februari ... Onderbouwing verweer Psychische overmacht, motiv... +
HR 16/09/2008 LJN BC7923 Medicinale cannabis Overmacht in de zin van noo... +
HR 24/09/2013 NJ 2014, 277 Noodweer in de tram Beroep op noodweer +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 16/11/2004 NJ 2007, 467 Vleesmes noodweer +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +