Eierschedel (pantoffel)-arrest


Onderwerpen ‐ Causaliteit
Artikelen ‐ Art. 300 Sr.

Feiten
In deze zaak gooit een man tijdens een ruzie met zijn vrouw een pantoffel naar haar hoofd. De pantoffel komt terecht boven het oor van de vrouw, waardoor een kleine bloeding ontstaat. Een paar uur later overlijdt de vrouw in het ziekenhuis. Hier blijkt dat de vrouw een abnormaal dunne schedel had, een zogenaamde ‘eierschaalschedel’. (Dit is een vorm van breekbaarheid van de schedel die voorkomt bij minder dan een op de tweeduizend mensen). Hierdoor had de aanraking van de pantoffel een veel ernstiger gevolg dan bij ‘normale’ mensen het geval zou zijn geweest. De man staat terecht voor mishandeling de dood ten gevolge hebbende, subsidiair mishandeling.

De rechtsvraag
Is er sprake van een causaal verband tussen de dood van de vrouw en het gooien van de pantoffel?

Overweging
De rechtbank was van mening dat de dood van de vrouw niet aan de man was toe te rekenen. De rechtbank overwoog het volgende: ‘een worp (met die pantoffel) is onder de ten laste gelegde omstandigheden, niet geschikt en voorbestemd om de dood te veroorzaken.’ De dood was geen voorzienbaar gevolg. (De woorden van de rechtbank ‘niet geschikt en voorbestemd’, geven aan dat gevolg en oorzaak in dit geval niet bij elkaar passen).
Het Hof oordeelt echter dat er rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, dus ook op de omstandigheid dat de vrouw een erg dunne schedel had. Het Hof veroordeelt de man voor mishandeling met de dood tot gevolg, omdat de dood van de vrouw een rechtstreeks gevolg was van de worp met de pantoffel. (Het Hof let op de structuur van het delict mishandeling. Hier zit een gevaar zettend element in en het is zo dat mishandeling sowieso al risicovol is en gemakkelijk tot ongewenste gevolgen kan leiden. Het gevolg wordt toegerekend aan de man, ook als het opzet op de dood van de vrouw ontbreekt).

Rechtsregel
De zeldzame afwijking van het slachtoffer staat er niet aan in de weg dat in het algemeen te voorzien was dat bepaald gedrag tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden. Er is sprake van causaal verband tussen de worp met de pantoffel door de man en de dood van de vrouw.

Relevante artikelen
Artikel 300 Wetboek van Strafrecht:

    1.Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.

    2.Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

    3.Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.

    4.Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.

    5.Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.

Andere relevante jurisprudentie