Vleesmes -arrest


Onderwerpen ‐ noodweer
Artikelen ‐ Art. 41 Sr, art. 287 Sr.

Feiten
Een man kreeg smsjes van zijn ex-vriendin en nam hierna meteen contact met haar op. Haar nieuwe vriend, die deze smsjes had gestuurd, nam de telefoon op. De man werd heel boos en kondigde aan naar de woning van zijn ex-vriendin te komen. Een taxichauffeur heeft hem naar het huis van zijn ex-vriendin gebracht, terwijl de man bewapend was met een vleesmes. De taxichauffeur heeft hem nog geprobeerd op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. De man belde bij de woning aan toen plotseling de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin met een vuurwapen achter hem stond. In het gevecht wat toen plaatsvond, stak hij de nieuwe vriend meerdere malen in zijn lichaam en hij is hierdoor komen te overlijden. De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer.

De rechtsvraag
Is er in dit geval sprake van noodweer?

Overweging
De intentie van verdachte was gericht op het aangaan van een confrontatie met het slachtoffer, waarbij het gebruik van een steekwapen niet zou worden geschuwd. Dit leidt het hof onder meer af uit de kwaadheid van verdachte na het met het slachtoffer gevoerde telefoongesprek, het door verdachte aankondigen van zijn (onmiddellijke komst, het bij zich steken van een groot mes en de tijdens de taxirit op weg naar de woning van zijn ex door verdachte herhaalde woorden ‘ik maak hem af’. Verdachte heeft zich ook niet door de taxichauffeur van zijn voornemen af laten brengen. Hij heeft zichzelf dus willens en wetens in een situatie gebracht waarin de dreigende reactie van de zijde van het slachtoffer te verwachten was. Het feit dat het slachtoffers zich inmiddels van een vuurwapen had voorzien is een omstandigheid, die gelet op het voorgaande, voor het risico van de verdachte dient te komen. Noodweer moet worden verworpen, omdat geen sprake was van handelen ter noodzakelijke verdediging.

Rechtsregel
De intentie van verdachte was gericht op het aangaan van een confrontatie met de nieuwe vriend van zijn ex. Er was sprake van pure confrontatie, omdat hij een groot vleesmes meenam en hij volhardde in zijn voornemen. Door dit geval van pure confrontatie, kan er geen succesvol beroep worden gedaan op noodweer (art. 41 Sr).

Relevante artikelen
Art. 41 Sr:
1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.
2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Art. 287 Sr:
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 Melk en Water Afwezigheid van alle schuld +
HR 20/02/1933 NJ 1933, 918 Huizer Veearts Ontbreken van materiële wed... +
HR 14/11/2000 NJ 2001, 37 Apothekersstagiaire Verschoonbare dwaling +
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 Opticien Overmacht als noodtoestand +
HR 18/05/1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto Noodweer(exces) +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 13/06/1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw Psychische overmacht +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
Rb 06/04/1982 VR 1983, 51 Basketbalspeler Afwezigheid van alle schuld... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 Niet-betaalde taxirit Noodweer (exces) en culpa i... +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk Psychische overmacht +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk psychische overmacht +
HR 05/02/2010 LJN BL3176 Hardhandige politieman strafuitsluitingsgronden +
HR 20/02/2007 HR 20 februari ... Onderbouwing verweer Psychische overmacht, motiv... +
HR 16/09/2008 LJN BC7923 Medicinale cannabis Overmacht in de zin van noo... +
HR 24/09/2013 NJ 2014, 277 Noodweer in de tram Beroep op noodweer +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +