Lantaarnpaal-arrest


Onderwerpen ‐ Beperking eigendomsrecht
Artikelen ‐ nvt

Feiten

Een man heeft een stuk grond in bezit, een berm, wat grenst aan de openbare weg. De Gemeente verleent aan een bedrijf een vergunning om twee lantaarnpalen op die grond te plaatsen. De eigenaar verzet zich echter tegen die plaatsing en wordt uiteindelijk strafrechtelijk vervolgd tot het betalen van vijf gulden. Dit op basis van een toen geldende APV, die eigenaren van bermen en dergelijke er toe verplicht om toe te staan dat er lantaarnpalen op hun grond geplaatst worden.

Rechtsvraag

In welke mate kan een lagere wetgever beperkingen stellen aan het eigendomsrecht van een eigenaar van land?

Overweging

De Gemeente kan eigendomsbeperkingen stellen. Het kan echter niet zover gaan dat het eigendomsrecht geheel of ten dele ophoudt te bestaan. In dit geval was er sprake van gedeeltelijk ophouden van het recht van eigendom, aangezien de eigenaar door de lantaarnpalen een gedeelte van de berm niet langer kon gebruiken.

Rechtsregel

De Gemeente kan eigendomsbeperkingen stellen. Het kan echter niet zover gaan dat het eigendomsrecht geheel of ten dele ophoudt te bestaan.


Andere relevante jurisprudentie