Pammer/Reederei Karl Schlüter-arrest


Onderwerpen ‐ Consumentenbescherming
Artikelen ‐ Verordening EG nr. 44/2001

Feiten

Pammer woont in Oostenrijk en wilde op een vrachtschip van Trieste naar het verre oosten reizen. Hij boekt hiertoe een overtocht bij de Duitse Reederei via een Duits reisagentschap. Vervolgens weigert Pammer in te schepen omdat hetgeen aangeboden wordt op het vrachtschip niet overeenkomt met wat hij geboekt had. Hij vorderde dan ook terugbetaling van hetgeen hij betaald had. Reederei betaalt echter slechts een deel van de prijs terug en Pammer brengt hierop de zaak voor de Oostenrijkse rechter. Hierop werpt de Duitse Reederei de exceptie tegen dat het in Oostenrijk geen commerciële of beroepsactiviteiten verricht. Betekent het feit dat een onderneming via internet zijn activiteiten aanbiedt ook dat die diensten op andere lidstaten gericht is? In dat geval is namelijk de bescherming van de consument actief.

Rechtsvraag

Betekent het feit dat een onderneming via internet zijn activiteiten aanbiedt ook dat die diensten op andere lidstaten gericht is?

Overweging

Puur het feit dat een onderneming een site gebruikt, betekent niet dat dit ook tot een andere lidstaat en zijn consumenten gericht is. Vereist is dat de ondernemer zijn wil duidelijk heeft gemaakt om commerciële activiteiten met die consumenten te bedrijven. Dit is het geval wanneer de ondernemer zijn diensten aanbiedt aan consumenten in die lidstaten of als hij bijvoorbeeld investeert door geld uit te geven aan een reclame bij een zoekmachine voor consumenten in die lidstaat.

Rechtsregel

Puur het feit dat een onderneming een site gebruikt, betekent niet dat dit ook tot een andere lidstaat en zijn consumenten gericht is. Vereist is dat de ondernemer zijn wil duidelijk heeft gemaakt om commerciële activiteiten met die consumenten te bedrijven.

Relevante artikelen

Verordening EG nr. 44/2001

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 25/07/1991 C-76/90 Säger Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 29/04/1999 C-224/97 Ciola Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 10/05/1995 C-384/93 Alpine Investments Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 13/11/2003 C-313/01 Morgenbesser Vrij verkeer van diensten +
HvJ 30/11/1995 C-55/94 Gebhard Vrij verkeer van personen, ... +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HvJ 11/12/2007 Jur. 2007, p. I... Viking Vrijheid van vestiging +
HvJ EU 25/07/1991 C-76/90 Säger Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 17/09/2002 C-413/99 Baumbast Burgerschap van de Europese... +
HvJ EU 18/11/2008 C-158/07 Förster EU-burgerschap, vrij verkee... +
HvJ EU 25/07/2008 C-127/08 Metock Vrij verkeer van personen, ... +
HvJ EU 08/03/2011 C-34/09 Louis Zambrano EU-burgerschap, volledig in... +
HvJ 18/12/2007 Jur. 2007, p. I... Laval Recht van collectieve actie +
HvJ 12/05/1998 Jur. 1998, p. I... Martinez Sala Sociale zekerheid van migre... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +