eDate Advertising v. X-arrest


Onderwerpen ‐ Rechtsmacht
Artikelen ‐ art. 5, punt 3, EEX-Verordening

Feiten

Een Duitse inwoner sommeerde het Oostenrijkse eDate Advertising een bepaalde publicatie te verwijderen van haar website, aangezien dit volgens hem een inbreuk maakte op zijn persoonlijke levenssfeer. Edate Advertising verzorgde online mediacampagnes voor de Oostenrijkse homogemeenschap en had een publicatie online gezet. In deze publicatie werd een verslag gegeven van het hoger beroep van een X die veroordeeld was voor de moord op een bekende homofiele acteur. Edate Advertising haalde inderdaad de publicatie van haar site, maar deed geen belofte dit in de toekomst ook niet meer te herhalen. Daarop eiste X een gebod voor de Duitse rechter om dit tot stand te brengen. Iedere berichtgeving over hem in verband met die moord diende voortaan achterwege te blijven. Bij de rechter en in hoger beroep werd dit toegewezen. Een latere rechter vroeg echter om uitleg van art. 5, punt 3, EEX-Verordening. Kan de eiser een vordering instellen tegen de beheerder van de website bij iedere lidstaat waar die website zichtbaar is of dient er een band te bestaan tussen de inhoud van het betreffende bericht en de forumstaat? Deze laatste optie zou dan verder moeten gaan dan het enkel technisch beschikbaar zijn van de informatie. Bovendien was dan de vraag of het Duitse of het Oostenrijkse recht toegepast diende te worden.

Rechtsvraag

Voor welke rechter kan iemand die geschaad is door een publicatie op internet, zijn schade verhalen?

Overweging

Art. 5, punt 3 van de EEX-Verordening houdt een uitzondering in van het uitgangspunt dat het gerecht van de woonplaats van de verweerder bevoegd is. Er is namelijk een bijzonder nauwe band tussen de vordering in kwestie en de plaats waar het feit zelf zich heeft voorgedaan. Het is dan ook juist dat een andere rechter dan die van de woonplaats van de verweerder bevoegd is. Zowel op de plaats waar de handeling is veroorzaakt, als daar waar de schade ervan merkbaar is, is de rechter bevoegd.

Rechtsregel

Zowel op de plaats waar de handeling is veroorzaakt, als daar waar de schade ervan merkbaar is, is de rechter bevoegd.

Relevante artikelen

Art. 5 EEX-Verordening

3. ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen

Andere relevante jurisprudentie