Renault v. Maxicar-arrest


Onderwerpen ‐ Doorwerking EU recht
Artikelen ‐ Executieverdrag

Feiten

Er is sprake van een juridisch conflict tussen een Italiaanse en Franse partij. In Frankrijk wordt een arrest gewezen. De Italiaanse rechter vraagt zich hierop af of een Frans arrest wat naar zijn oordeel in strijd is met beginselen van het vrij verkeer van goederen en vrije mededinging op basis van het Executieverdrag toch ten uitvoer moet leggen in Italië.

Rechtsvraag

Moet een rechter een arrest wat naar zijn oordeel in strijd is met EU recht op basis van het Executieverdrag ten uitvoer leggen in zijn eigen land?

Overweging

Een beroep op het in strijd zijn van een zaak die in een andere staat is gewezen zal slechts in uitzonderlijke gevallen in strijd zijn met de openbare orde van een andere staat. Het is slechts in uitzonderlijke gevallen zo dat een beroep op de openbare orde gehonoreerd mag worden als een grond om het arrest in kwestie geen werking toe te kennen in een andere staat. Hier valt niet onder dat een bepaalde mogelijkheid in de rechtsorde van die staat niet bestaat, of het gemeenschapsrecht in de beslissing zelf verkeerd is uitgelegd.

Rechtsregel

Het is slechts in uitzonderlijke gevallen zo dat een beroep op de openbare orde gehonoreerd mag worden als een grond om het arrest in kwestie geen werking toe te kennen in een andere staat.

Relevante artikelen

Executieverdrag

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 19/06/1990 C-213/89 Factortame Voorrang Unierecht +
HvJ EU 16/06/2005 C-105/03 Pupino Beginselconforme uitleg EU-... +
HvJ EU 05/02/1963 BNB 1964, 134 Van Gend & Loos Directe werking EU-recht +
HR 09/03/1978 C-106/77 Simmenthal Voorrang Unierecht +
HvJ 12/07/1990 C-188/89 A. Foster e.a. tegen Britis... Rechtstreekse werking richt... +
ABRvS 02/03/2011 JB 2011, 99 Westland spontane vernietiging +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
Rechtb... 24/05/2006 NJF 2006, 358 Belgisch veroordelend vonnis EU recht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 13/11/1990 C-106/89 Marleasing Invloed van richtlijnen op ... +
HvJ EU 08/10/1987 80/86 Kolpinghuis Direct effect richtlijnen +
HvJ EU 26/02/1986 C 152-84 Marshall Richtlijn inzake gelijke be... +
HvJ EU 07/03/1972 C-84/71 Marimex Douanerechten, vrij verkeer... +
HvJ EU 01/07/1969 C-24/68 Commissie v. Italië Heffingen van gelijke werking +
HvJ EU 20/02/1979 C-120/78 Cassis de Dijon Kwantitatieve beperkingen a... +
HvJEG 11/07/1974 Zaak 8/74 Dassonville. Maatregel van gelijke werking +
HvJ EU 24/11/1993 C-267/91 Keck & Mithouard Verkoopmodaliteiten +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HvJ EU 09/12/1997 C-265/95 Commissie t. Frankrijk (Spa... Vrij verkeer van goederen, ... +
HvJ EU 14/02/1978 C-27/76 United Brands Mededinging +
HvJ EU 18/04/1991 C-230/89 Commissie v. Hellenistische... Gelijksoortige producten +
HvJ EU 11/07/1996 C-39/94 SFEI La Poste Staatssteun +
HvJ EU 17/09/1980 C-730/79 Philip Morris Staatssteun +
HvJ 13/07/1966 56 en 58/64 Grundig & Consten v. Commis... Kartelverbod +
HvJEU 14/03/2013 C-557/12 Kone AG e.a. tegen OBB Infr... Kartels +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EU 04/12/1974 C-41/74 Van Duyn/Home Office Vrij verkeer van werknemers... +