Schending gelijkheidsbeginsel & verbod van willekeur-arrest


Onderwerpen ‐ Beginselen van behoorlijk bestuur
Artikelen ‐ Art. 26 IVBPR

Feiten

Er was sprake van een aanvraag voor bijzondere bijstand op basis van de Wet Werk en Bijstand voor het inrichten van een woning. Een tbs'er is transmuraal verlof verleent. De man huurt een woning. Bepaalde kosten worden vergoed door de kliniek waar de man in heeft gezeten, de rest niet. Vandaar de aanvraag voor bijzondere bijstand. Deze aanvraag is afgewezen, het vervolgens door de man gedane beroep is gegrond verklaard. Echter, de gevolgen van het genomen besluit worden in stand gelaten. Hierop gaat de man in hoger beroep.

Rechtsvraag

Zijn er beginselen van behoorlijk bestuur geschonden bij het nemen van dit besluit?

Overweging

Het principe is dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Het is echter niet zo dat dit perse altijd zo moet plaatsvinden. Ongelijke behandeling van gelijke gevallen mag, indien er geen sprake is van discriminatie. Er moet sprake zijn van een redelijke en objectieve rechtvaardiging, in dat geval is er geen sprake van discriminatie. Bij het nemen van een besluit moet een bestuursorgaan de vaste gedragslijn volgen. Op die manier worden bij dezelfde gevallen dezelfde beslissingen genomen. Gebeurt dit niet, dan worden gelijke gevallen niet gelijk behandeld en is het verbod van willekeur geschonden.

Rechtsregel

Om het gelijkheidsbeginsel te schenden moet er sprake zijn van discriminatie. Er is sprake van discriminatie indien er geen redelijke en objectieve rechtvaardiging is voor het nemen van een besluit.

Relevante artikelen

Art. 26 IVPBR

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
ABRvS 09/05/1996 JB 1996, 158 Kwantumhal Venlo Marginale toetsing, verbod ... +
HR 14/01/1949 NJ 1949, 557 Zandvoortse woonruimtevorde... Verbod van détournement de ... +
HR 25/02/1949 NJ 1949, 558 Doetinchemse woonruimtevord... Marginale toetsing, verbod ... +
HR 03/04/1998 NJ 1998, 558 Alkemade Hornkamp Verbod van détournement de ... +
ABRvS 22/03/2001 AB 2001, 195 Intrekking dwangsom Nunspeet Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 17/11/1977 AB 1978, 97 Mevrouw Cupido Zorgvuldige voorbereiding +
ABRvS 26/11/2008 LJN BG5360 Woonsubsidie stichting moza... Hoorplicht, afwijzing aanvr... +
Rb 28/10/2008 JB 2008, 267 JB 2008, 267 Gemeentelijke verordenende ... +
ABRvS 30/12/1993 AB 1994, 242 Verbod persconferentie Bevoegdheidsgrondslag beper... +
ABRvS 23/10/1979 AB 1980, 198 Sint Bavo Intrekken subsidie, rechtsz... +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
HR 27/03/1987 NJ 1987, 727 Amsterdam/IKON Normering privaatrechtelijk... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +