Stichting MS projecten-arrest


Onderwerpen ‐ Bestuursorganen
Artikelen ‐ Art. 1:1 Awb, art 1:3 Awb

Feiten

De Stichting MS projecten vraagt subsidie aan voor een project. Het fondsbestuur heeft deze aanvraag afgewezen. Hierop wordt bezwaar aangetekend, dit bezwaar wordt ongegrond verklaard aangezien de Stichting MS projecten zich voor dezelfde doelen inzet als een andere stichting. Hierop gaat de Stichting MS projecten in beroep bij de rechtbank. Ook hier wordt het ongegrond verklaard. Uiteindelijk gaat zij in hoger beroep bij de ABRvS.

Rechtsvraag

Is het fondsbestuur een bestuursorgaan wat bevoegd is om een besluit in de zin van Awb te nemen?

Overweging

Een besluit is een schriftelijke beslissing inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Een beleidsregel wordt in art. 1:3 lid 4 Awb omschreven. Voor beiden is een bestuursorgaan vereist. Dit kan zowel een A-orgaan als een B-orgaan zijn. Een A-orgaan is men als men een orgaan is van een rechtspersoon wat krachtens publiekrecht ingesteld is. Een B-orgaan is een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Hierbij moet men kijken of dat orgaan bij het uitvoeren van haar taken met enig openbaar gezag is bekleed. In deze casus kan het fondsbestuur inderdaad aangemerkt worden als een B-orgaan. Er is namelijk sprake van nauwe inhoudelijke betrokkenheid van de minister bij het uitvoeren van de subsidiëringstaken. Daarnaast zijn de verdelingsgrondslag en de subsidiecriteria goedgekeurd door die minister. Conclusie is dat het fondsbestuur inderdaad een bestuursorgaan is wat dus in staat is om een besluit in de zin van Awb te nemen.

Rechtsregel

Het fondsbestuur is inderdaad een bestuursorgaan wat in staat is om een besluit in de zin van Awb te nemen.

Relevante artikelen

Art. 1:1 Awb, art 1:3 Awb.

Andere relevante jurisprudentie