Amsterdamse Kapvergunning-arrest


Onderwerpen ‐ Belanghebbende
Artikelen ‐ Art. 8:1 Awb, art. 7:1 Awb, art. 1:2 lid 1 Awb

Feiten

Het college van B&W van Amsterdam heeft een vergunning onder voorwaarden gegeven voor het vellen van 12 iepen rond het nationaal monument van Amsterdam. C.M.A. Van Manen is het echter niet eens met dit besluit en dient een bezwaarschrift in. Het college van B&W acht dit bezwaar ongegrond. Mevrouw van Manen gaat in beroep, dit wordt als niet ontvankelijk aangemerkt. Dit vanwege het feit dat mevrouw niet als belanghebbende gezien kan worden en dus geen bezwaar kan maken. Mevrouw van Manen gaat hierop in beroep.

Rechtsvraag

Kan mevrouw van Manen als belanghebbende aangemerkt worden?

Overweging

In art. 1:2 lid 1 Awb staat wie er precies belanghebbende is. Dit is erg belangrijk aangezien enkel een belanghebbende bezwaar en beroep aan kan tekenen. Om belanghebbende te zijn moet men een belang hebben wat rechtstreeks betrokken is bij het genomen besluit. Dit belang moet persoonlijk zijn, welk hem voldoende onderscheid van anderen. Als omwonende kan men als belanghebbende aangemerkt worden indien men in de directe nabijheid woont. Lees ook de OPERA criteria nog eens na.

Rechtsregel

Mevrouw van Manen kan niet als belanghebbende aangemerkt worden.

Relevante artikelen

Art. 8:1 Awb, art. 7:1 Awb, art. 1:2 lid 1 Awb.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 15/04/1994 AB 1994, 619 Gedoogverklaring Mariekerke Besluit in de zin van de Aw... +
ABRvS 06/05/1997 AB 1997, 229 Van Vlodrop Bevoegdheid burgerlijke rec... +
Afdeli... 21/10/1996 AB 1996, 496 Terugvordering subsidie Besluitbegrip Awb +
ABRvS 06/12/2006 LJNAZ3739 Vredesmonument Oegstgeest Belangenafweging +
Rb 13/04/2011 LJN BQ3933 Carillon Weesp Algemeen verbindend voorsch... +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
ABRvS 04/07/1996 AB 1996, 345 Bushalte Almere Besluit in de zin van Awb +
ABRvS 27/08/2003 AB 2004, 10 Stichting MS projecten Bestuursorganen +
ABRvS 15/10/2008 JB 2008, 258 Stichting Omgevingsrecht Belanghebbende +
Rb 14/08/2008 LJN BE2742 Kunstbrieven gemeente Velzen Besluit in de zin van de Awb +
CRvB 21/03/2008 LJN BC8447 Aanmaning terugbetaling stu... Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 08/07/2009 LJN BJ1862 Leger des Heils Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 01/04/2009 ECLI:NL:RVS:200... recracenter Heroverweging besluit +
ABRvS 14/04/2010 AB2010, 166 Bestuurlijke lus bestuurlijke lus +
ABRvS 13/01/2000 LJN AA4601 Bloemenmarkt Amsterdam Belanghebbende begrip en be... +
ABRvS 26/01/2011 AB 2011, 98 Belangenvereniging Indische... Belanghebbende rechtspersoo... +
Rb 09/01/2006 LJN AV0381 Dorpsvereninging Nieuw- en ... Belanghebbende begrip +
Rb 21/03/2007 LJN BA1244 Coffeeshop de Poort Belanghebbende begrip +
Rb 27/10/2009 LJN BK2303 Weigering handhaving reclam... Belanghebbende begrip +
ABRvS 15/09/2005 AB 2007, 157 Verkeersbesluit HEMA/rechts... Belanghebbende begrip +
ABRvS 10/06/1990 AB 2000, 19 Belanghebbende en zichtcrit... Belanghebbende begrip, zich... +
ABRvS 01/10/2008 LJN BF3911 Stichting openbare ruimte Belanghebbende begrip +