Sluiting drugspand-arrest


Onderwerpen ‐ Grondrechten
Artikelen ‐ art. 35b lid 1 van de APV van de Gemeente Venlo 1984

Feiten

Door een besluit van het college van B&W in Venlo werd een pand drie maanden gesloten verklaard. Dit gebeurde op basis van art. 35b lid 1 van de APV van de Gemeente Venlo 1984. M.H. Voeten dient een bezwaarschrift in, dit wordt ongegrond verklaard. Meneer Voeten stelt beroep in bij de rechtbank. Het beroep wordt gegrond verklaard, waarop het college van B&W in hoger beroep gaat.

Rechtsvraag

Wanneer kan art. 10 Grondwet beperkt worden?

Overweging

Op basis van art. 10 Grondwet heeft een ieder recht op zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Beperking hiervan is slechts mogelijk indien hiervoor een wet in de formele zin te vinden is. In deze casus werd het beperkt door lagere regelgeving, namelijk een verordening. Het beperken van een grondrecht is enkel mogelijk door een lagere regelgever indien de bevoegdheid hiertoe gedelegeerd is aan dat lagere orgaan. Delegatie hiertoe moet middels de formele wet gebeuren. In deze casus was er geen sprake van zulke delegatie en dus was het besluit van het college van B&W niet geldig.

Rechtsregel

Beperking van een grondrecht is slechts mogelijk indien hiervoor een wet in de formele zin te vinden is. Ook delegatie aan een lagere regelgever voor het beperken van een grondrecht moet middels een formele wet gebeuren.

Relevante artikelen

Art. 35b lid 1 van de APV van de Gemeente Venlo 1984

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 15/04/1994 AB 1994, 619 Gedoogverklaring Mariekerke Besluit in de zin van de Aw... +
ABRvS 06/05/1997 AB 1997, 229 Van Vlodrop Bevoegdheid burgerlijke rec... +
Afdeli... 21/10/1996 AB 1996, 496 Terugvordering subsidie Besluitbegrip Awb +
ABRvS 06/12/2006 LJNAZ3739 Vredesmonument Oegstgeest Belangenafweging +
Rb 13/04/2011 LJN BQ3933 Carillon Weesp Algemeen verbindend voorsch... +
ABRvS 04/07/1996 AB 1996, 345 Bushalte Almere Besluit in de zin van Awb +
ABRvS 12/09/2001 AB 2001, 172 Amsterdamse Kapvergunning Belanghebbende +
ABRvS 27/08/2003 AB 2004, 10 Stichting MS projecten Bestuursorganen +
ABRvS 15/10/2008 JB 2008, 258 Stichting Omgevingsrecht Belanghebbende +
Rb 14/08/2008 LJN BE2742 Kunstbrieven gemeente Velzen Besluit in de zin van de Awb +
CRvB 21/03/2008 LJN BC8447 Aanmaning terugbetaling stu... Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 08/07/2009 LJN BJ1862 Leger des Heils Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 01/04/2009 ECLI:NL:RVS:200... recracenter Heroverweging besluit +
ABRvS 14/04/2010 AB2010, 166 Bestuurlijke lus bestuurlijke lus +
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +