Sunday Times-arrest


Onderwerpen ‐ Beperking grondrechten
Artikelen ‐ Art. 10 EVRM

Feiten

Een bepaald middel werd vroeger gebruikt als kalmeringsmiddel en/of slaapmiddel. Dit heeft bij zwangere vrouwen tussen 1959 en 1962 tot afwijkingen bij hun kinderen geleid. Deze vrouwen spanden processen aan tegen de producenten. In 1972 publiceerde de Sunday Times een artikel over deze geschiedenis en kondigde de publicatie van nog een artikel op voorhand aan. Hiertegen werd protest aangetekend omdat het volgens sommigen zou leiden tot beïnvloeding van de lopende zaken tegen deze fabrikanten. Verzocht werd om een verbod uit te vaardigen om het artikel te publiceren. Bij het Europese Commissie werd een klacht ingediend door een groep journalisten. Zij beweerden dat hun vrijheid van meningsuiting werd geschonden. De Europese Commissie legt de klacht bij het EHRM neer.

Rechtsvraag

Kan men een grondrecht beperken?

Overweging

Men kan in principe een grondrecht beperken. Dit moet voorzien zijn bij wet, er moet sprake zijn van een legitiem doel en het moet noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Dit laatste wordt bepaald aan de hand van: een dringende sociale behoefte proportionaliteit subsidiariteit

Rechtsregel

Indien er voldaan is aan een bepaalde afweging kan een grondrecht beperkt worden.

Relevante artikelen

Art. 10 EVRM.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +