Carillon Weesp-arrest


Onderwerpen ‐ Algemeen verbindend voorschrift
Artikelen ‐ Art. 7:1 Awb jo art. 8:2 Awb

Feiten

De eisers in deze zaak maakten bezwaar tegen het in werking stellen van een artikel van een APV in Weesp. Verweerder in de zaak heeft dit bezwaar ongegrond geacht, hierop stellen de eisers beroep in.

Rechtsvraag

Wat is een algemeen verbindend voorschrift?

Overweging

Een algemeen verbindend voorschrift werkt naar buiten, is bindend voor de betrokken personen en gaat uit van een openbaar gezag wat de bevoegdheid voor het maken van dit voorschrift aan de wet ontleent. Een algemeen verbindend voorschrift bevat zelfstandige normen die herhaald toegepast kunnen worden. De desbetreffende bepaling in de APV is geen algemeen verbindend voorschrift aangezien er geen sprake is van een zelfstandige normstelling. Het ziet namelijk toe op een enkel carillon en is dus niet voor herhaalde toepassing vatbaar. Bezwaar en beroep is dan ook mogelijk op basis van art. 7:1 Awb jo art. 8:2 Awb.

Rechtsregel

Een algemeen verbindend voorschrift bevat zelfstandige normen die herhaald toegepast kunnen worden.

Relevante artikelen

Art. 7:1 Awb jo art. 8:2 Awb.

Andere relevante jurisprudentie