Vredesmonument Oegstgeest-arrest


Onderwerpen ‐ Belangenafweging
Artikelen ‐ Monumentenwet 1988

Feiten

Het college van B&W gaf een monumentvergunning af aan de Stichting Beheer en Exploitatie Oud-Poelgeest. De laatste wilde deze monumentvergunning voor het uitvoeren van een wijzigingsplan, zij wilde het desbetreffende monument verplaatsen naar een tuin, een buitenplaats. De buitenplaats in kwestie is aangemerkt als een rijksmonument.

Rechtsvraag

Welke belangen moeten er worden meegewogen bij het nemen van een besluit?

Overweging

Op het moment dat er een besluit wordt genomen dienen bepaalde belangen meegewogen te worden. Welke belangen moet bepaald worden aan de hand van de aanwezige belangen en of deze herleidbaar zijn tot het doel wat de wet in kwestie beoogt te beschermen.

Rechtsregel

Welke belangen er meegenomen moeten worden in het nemen van besluiten, moet bepaald worden aan de hand van de aanwezige belangen en of deze herleidbaar zijn tot het doel wat de wet in kwestie beoogt te beschermen.

Relevante artikelen

Monumentenwet 1988

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 15/04/1994 AB 1994, 619 Gedoogverklaring Mariekerke Besluit in de zin van de Aw... +
ABRvS 06/05/1997 AB 1997, 229 Van Vlodrop Bevoegdheid burgerlijke rec... +
Afdeli... 21/10/1996 AB 1996, 496 Terugvordering subsidie Besluitbegrip Awb +
Rb 13/04/2011 LJN BQ3933 Carillon Weesp Algemeen verbindend voorsch... +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
ABRvS 04/07/1996 AB 1996, 345 Bushalte Almere Besluit in de zin van Awb +
ABRvS 12/09/2001 AB 2001, 172 Amsterdamse Kapvergunning Belanghebbende +
ABRvS 27/08/2003 AB 2004, 10 Stichting MS projecten Bestuursorganen +
ABRvS 15/10/2008 JB 2008, 258 Stichting Omgevingsrecht Belanghebbende +
Rb 14/08/2008 LJN BE2742 Kunstbrieven gemeente Velzen Besluit in de zin van de Awb +
CRvB 21/03/2008 LJN BC8447 Aanmaning terugbetaling stu... Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 08/07/2009 LJN BJ1862 Leger des Heils Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 01/04/2009 ECLI:NL:RVS:200... recracenter Heroverweging besluit +
ABRvS 14/04/2010 AB2010, 166 Bestuurlijke lus bestuurlijke lus +
ABRvS 01/04/1996 JB 1996, 321 Duivenhok Velp Evenredigheidsbeginsel en b... +
ABRvS 22/05/2001 AB 2001, 343 Muilkorfgebod Sharky Bijzondere rechtsnormen APV +
ABRvS 11/04/2007 LJN BA2666 Weigering uitwegvergunning ... Wijzigingen van ondergeschi... +
ABRvS 02/04/2014 AB 2014/244 Stichting Jeugd op Zuid Redelijke termijn in de zin... +
ABRvS 02/02/1998 AB1998, 181 Handhaving Gemeente Lisse Beginselplicht tot handhaving +
ABRvS 07/03/2012 AB2012/328 Lagere vaststelling van sub... sancties bij niet nakoming ... +
ABRvS 18/09/2002 AB 2003, 57 Jetski's Belanghebbende begrip +
Rb 25/02/2005 LJN AS9599 Verkeersmaatregelen Amsterdam Belangenafweging voorlopige... +
ABRvS 04/06/1996 JB 1996, 172 Keuringsplaats Scheerwolde Marginale toetsing bestuurs... +