Melk en Water-arrest


Onderwerpen ‐ Afwezigheid van alle schuld
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Een veehouder lengt melk met water aan en verkoopt deze aangelengde melk via een knecht, die hier niet van op de hoogte is. Door een stof toe te voegen aan de melk handelt de veeboer in strijd met art. 303 APV (art. 47 lid 1 sub 1 Sr). De knecht en de veehouder werden vervolgd voor overtreding van de APV.

Rechtsvraag

Is de knecht schuldig aan het overtreden van de APV nu hem geen schuld valt te verwijten?

Overweging

De rechtbank was van mening dat de knecht niet geacht werd te testen of de melk was aangelengd en oordeelde dat de veeboer schuldig was aan het afleveren van aangelengde melk door middel van 'doen plegen'. De Hoge Raad oordeelde dat er in de bepaling van de APV niet stond opgenomen dat er enige schuld aanwezig moet zijn. Omdat wij het adagium ‘geen straf zonder schuld’ in ons rechtssysteem kennen, had er voor strafbaarheid van de knecht uitdrukkelijk in de bepaling moeten zijn opgenomen dat er ook sprake zou zijn van een overtreding indien er geen schuld aanwezig was. De Hoge Raad introduceert hier de ongeschreven schulduitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’. Op grond hiervan verwierp de Hoge Raad het cassatieberoep van de veeboer.

Rechtsregel

In dit arrest introduceert de Hoge Raad de ongeschreven schulduitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 20/02/1933 NJ 1933, 918 Huizer Veearts Ontbreken van materiële wed... +
HR 14/11/2000 NJ 2001, 37 Apothekersstagiaire Verschoonbare dwaling +
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 Opticien Overmacht als noodtoestand +
HR 18/05/1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto Noodweer(exces) +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 13/06/1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw Psychische overmacht +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
Rb 06/04/1982 VR 1983, 51 Basketbalspeler Afwezigheid van alle schuld... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 Niet-betaalde taxirit Noodweer (exces) en culpa i... +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk Psychische overmacht +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk psychische overmacht +
HR 05/02/2010 LJN BL3176 Hardhandige politieman strafuitsluitingsgronden +
HR 20/02/2007 HR 20 februari ... Onderbouwing verweer Psychische overmacht, motiv... +
HR 16/09/2008 LJN BC7923 Medicinale cannabis Overmacht in de zin van noo... +
HR 24/09/2013 NJ 2014, 277 Noodweer in de tram Beroep op noodweer +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 16/11/2004 NJ 2007, 467 Vleesmes noodweer +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +