Twee moorddadige zusjes-arrest


Onderwerpen ‐ medeplegen tot moord
Artikelen ‐ Art. 47 Sr.

Feiten

Het slachtoffer (een vrouw), wordt vermoord door twee zusjes, omdat deze vrouw een affaire zou hebben met de vriend van één van deze zusjes. Één zus verricht alle uitvoeringshandelingen, maar ook de andere zus wordt veroordeeld (voor medeplegen van moord). Verdachte wist vanaf het begin waarom haar zus naar het slachtoffer toe wilde en ook dat ze het slachtoffer zou gaan slaan. Ze was ook op de hoogte van het feit dat verdachte is meegegaan naar de woning van het slachtoffer en daar is gebleven. De zus die veroordeeld wordt voor medeplegen was erbij toen het slachtoffer van haar zus een afscheidsbrief moest schrijven en daarna pillen en bleekwater heeft moeten innemen. Ze heeft ook gehoord dat het slachtoffer zei dat ze nog niet dood wilde en ze hoorde het slachtoffer daarna trappelen en rochelen. Ook heeft ze gezien dat haar zus een touw rond de nek van het slachtoffer vasthield en dat het slachtoffer schuim op haar mond had staan. Ze was er bovendien bij toen haar zus de sporen uitwiste door een leeg colablikje en een asbak met sigarettenpeuken mee te nemen. De zus die erbij was heeft niets ondernomen om haar zus van haar voornemen af te houden of haar te weerhouden. Ook heeft zij zich niet gedistantieerd.

De rechtsvraag

Is er sprake van medeplegen tot moord door de zus van de hoofdverdachte?

Overweging

Het opzet van verdachte en haar zus zijn doelbewust gericht geweest op de uitvoering van het doden van het slachtoffer. De verdachte heeft door haar voortdurende aanwezigheid in de woning bijgedragen aan de voor het slachtoffer bedreigende situatie. Verdachte en haar medeverdachte hebben met voorbedachten rade en na kalm beraad en rustig overleg gehandeld.

Rechtsregel

Er is sprake van medeplegen tot moord, omdat er sprake is van een zodanige bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte.

Relevante artikelen

Art. 47 Sr:

1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1. Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2. Zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 19/03/2008 NJ 2008, 209 Rijswijkse stoeptegelmoordzaak Medeplegen zonder zelf een ... +
HR 24/10/1978 NJ 1979, 52 Uitzendbureau Cito Begin van uitvoering +
HR 23/02/1954 NJ 1954, 378 IJzerdraad Functioneel daderschap, aan... +
HR 20/06/2006 LJN AV7268 Anja Joos Geweld in vereniging, wezen... +
HR 17/11/1981 NJ 1983, 84 Containerdiefstal medeplegen, lijfelijke aanw... +
HR 23/04/1996 NJ 1996, 513 Pikmeer I Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 06/01/1998 NJ 1998, 367 Pikmeer II Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 25/01/1994 NJ 1994, 598 Vliegbasis Volkel strafrechtelijk immuniteit ... +
HR 08/05/1979 NJ 1979, 481 Danszaal Soranus Medeplichtigheid, voorwaard... +
HR 17/03/1998 NJ 1998, 515 Gecontroleerde aflevering Deelneming aan voltooid of ... +
HR 29/10/1934 NJ 1934, 1673 Wormerveerse brandstichting Daderschap, uitvoeringshand... +
HR 21/10/2003 NJ 2006, 328 Drijfmestarrest Strafbaarheid rechtspersoon +
HR 18/12/2012 LJN BX5140 Medeplegen met rechtspersoon Medeplegen en toerekenen va... +
HR 20/01/1998 NJ 1998, 426 Opzet mededader Opzet mededader +
Hof Le... 23/03/2009 LJN BH 7380 Drogen van hennep Medeplegen +
HR 27/05/2014 ECLI:NL:HR:2014... Fictieve 10-jarige strafbare voorbereiding zed... +
HR 24/05/2011 NJ 2011, 481 Medeplegen eigenaar growshop Medeplegen +
HR 03/06/2008 NJ 2008, 344 Samenwerkende broers Medeplegen +
Rb Lim... 02/09/2013 ECLI:NL:RBLIM:2... Strafbare meerijder? Medeplegen +
HR 08/05/2001 NJ 2001, 480 Bacchus Voorwaardelijk opzet en med... +
HR 19/10/1993 NJ 1994, 50 Sportkantine Medeplegen bij diefstal +
HR 17/12/2013 RvdW 2014, 144 Nijmeegse scooter Medeplegen +