Den Haan/Box Fashion-arrest


Onderwerpen ‐ Opzeggen arbeidsovereenkomst tijdens proeftijd
Artikelen ‐ Art. 7:610 BW, art. 7:611 BW, art. 6:248 BW.

Feiten

Den Haan treedt op 15 oktober 1995 in dienst bij Box Fashion. Er geldt een proeftijd van twee maanden. Box Fashion wil de arbeidsovereenkomst met Den Haan echter binnen de proeftijd opzeggen. De directeur van Box Fashion vertelt dit aan enkele collega’s van Den Haan en verzoekt hen Den Haan te zeggen dat hij zich op vrijdag 14 december (de laatste dag van de proeftijd) bij hem moet melden. Den Haan meldt zich op de bewuste dag niet bij de directeur. De directeur weet pas op zondag 16 december met Den Haan telefonisch in contact te komen. Tijdens dit gesprek ontslaat de directeur Den Haan. Dit ontslag wordt de dag erna in aanwezigheid van Den Haan bevestigd. Den Haan heeft vervolgens de nietigheid van het ontslag ingeroepen bij de kantonrechter, omdat de proeftermijn reeds was verstreken. De rechtbank gaat echter niet mee in deze vordering. De Rechtbank oordeelde dat de werknemer te kwader trouw had gehandeld.

Rechtsvraag

Was dit handelen van Den Haan een voldoende rechtvaardiging voor het maken van een uitzondering op de zogenoemde ”ijzerenproeftijdtheorie”?

Overweging

“(…) Een beroep op strikte toepassing van de maximumtermijn kan onder omstandigheden in strijd komen met de redelijkheid en billijkheid zijn. Aan deze omstandigheden worden hoge eisen gesteld; de enkele omstandigheid dat de werknemer na enige dagen tevoren de mededeling te hebben ontvangen dat hij zich op de laatste werkdag van de proeftijd bij de directeur moet vervoegen teneinde te worden ontslagen, zich opzettelijk aan dat gesprek onttrekt, is onvoldoende om het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar te maken dat hij zich op overschrijding van de proeftijdtermijn beroept, wanneer de werkgever nalaat hem binnen de proeftijd op andere wijze, bijvoorbeeld schriftelijk te ontslaan. (…)”

Rechtsregel

Een beroep van de werknemer op een strikte toepassing van de proeftermijn kan onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Aan die omstandigheden moeten dan hoge eisen worden gesteld.

Relevante artikelen

Art. 7:610 BW, art. 7:611 BW, art. 6:248 BW.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 07/12/1990 AA 1991, 679-685 Vermoorde Bruid Redelijkheid en billijkheid... +
HR 19/05/1967 NJ 1967, 261 Saladin/HBU Beperkende werking redelijk... +
HR 18/06/2004 NJ 2004, 585 Kuunders/Swinkels Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 12/01/2007 NJ 2007, 371 Eindhoven/Allianz Derogerende werking van de ... +
HR 31/12/1993 NJ 1995/389 Matatag/De Schelde Exoneratiebeding algemene v... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 06/10/2000 NJ 2000, 691 Verzicht/Rowi Verzuim zonder ingebrekeste... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 05/04/2013 NJ 2013, 214 Lundiform/Mexx Uitleg van commerciële over... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 22/06/2012 NJ 2012, 396 ABN AMRO/X Derogerende werking van de ... +
HR 14/11/1997 JAR 1997/263 Groen/Schoevers Arbeidsovereenkomst of over... +
HR 25/01/1980 NJ 1980, 264 Possemis/Hoogenboom Arbeidsovereenkomst, goed w... +
HR 08/04/2011 JAR 2011/135, L... Unieke Kinderopvang nawerking CAO +
HR 26/06/1998 NJ 1998, 199 Van der Lely/Taxi Hofman Wijziging arbeidsovereenkomst +
HR 12/02/1999 NJ 1999, 643 Man met de hamer Ontslag op staande voet, dr... +
HR 13/09/1991 NJ 1992, 130 Dingler Merkelbach Proeftijdbeding na opvolgen... +
HR 12/05/1989 NJ 1989, 801 Chelbi/Klene Wedertewerkstelling na onts... +
HR 17/06/1994 NJ 1994, 757 Imam Instructiebevoegdheid arbei... +
HR 14/04/2006 JAR 2006/119 Beurspromovendi Arbeidsovereenkomst +
HR 06/03/1992 JAR 1992/10 Mungra/Van Meir Arbeidsovereenkomst +
HR 21/01/2000 JAR 2000/45 HEMA I Ontslag op staande voet, dr... +
HR 22/01/1999 NJ 1999, 534 S./Reclassering Werkgeversaansprakelijkheid... +