HR DFM/Mobiel Lease-arrest


Onderwerpen ‐ Goede trouw
Artikelen ‐ art. 3:86 lid 2 BW

Feiten

Er is sprake van een auto die stil verpand is. De eigenaar ervan draagt de auto over, echter zonder deel II van het Kentekenbewijs. Hierop wordt de vraag gesteld of de nieuwe eigenaar beschermd wordt door art. 3:86 lid 2 BW. De oorspronkelijke eigenaar was het immers niet toegestaan om over te dragen zolang er een pandrecht op rustte.

Rechtsvraag

Is er sprake van bescherming op basis van art. 3:86 lid 2 BW? Is de nieuwe eigenaar in kwestie te goeder trouw?

Overweging

Er is geen sprake van goeder trouw aan de kant van de 'nieuwe eigenaar'. Om goeder trouw in dit soort gevallen aan te nemen is immers noodzakelijk dat men de kentekenpapieren onderzoekt, en hier valt ook deel II van het Kentekenbewijs onder. Het is dit deel dat immers de tenaamstelling bevat. Er geldt een onderzoeksplicht aan de kant van de koper.

Rechtsregel

Aan de kant van de koper geldt een onderzoeksplicht. Zonder het voldoen aan de onderzoeksplicht kan er geen goede trouw aangenomen worden.

Relevante artikelen

Art. 3:86 lid 2 BW.

Andere relevante jurisprudentie