Josemans-arrest


Onderwerpen ‐ Vrij verkeer, non discriminatie
Artikelen ‐ Art. 28 EG, art. 12 EG, art. 18 EG, art. 49 EG.

Feiten

Meneer Josemans runt een coffeeshop in Maastricht. Het is hem toegestaan om cannabis te verkopen. Echter, de coffeeshop werd tijdelijk gesloten doordat er bekend was geworden dat niet Nederlanders cannabis hadden gekocht in de coffeeshop. Josemans stapt naar de rechter met de klacht dat het niet mogen verkopen van cannabis aan niet Nederlanders een oneerlijke behandeling van Nederlanders versus niet Nederlanders bewerkstelligd. Dit doordat daardoor het ook niet meer mogelijk is voor niet Nederlanders om de normale producten te kopen die beschikbaar zijn in de coffeeshop van Josemans.

Rechtsvraag

Zorgt de regel dat niet Nederlanders niet toegelaten mogen worden in coffeeshops ervoor dat er een oneerlijke discriminatoire behandeling ontstaat ten opzichte van niet Nederlanders?

Overweging

Het in de omloop brengen van soft drugs op een andere manier dan voor medische en wetenschappelijke doeleinden is niet toegestaan in de Europese Unie. De vrijheden die gelden binnen de Europese Unie zijn dan ook op dit 'product' niet van toepassing. Dat het door de regeling ook voor niet Nederlanders niet mogelijk is om de normale producten bij Josemans te kopen, is proportioneel. Het gaat bovendien in zijn effecten niet verder dan wat noodzakelijk is om de doelstellingen te bereiken, namelijk het bestrijden van drugsgebruik in de EU.

Rechtsregel

Een regel mag discriminatoire elementen bevatten, zolang zijn maar proportioneel en noodzakelijk is om de gestelde doelstellingen te bereiken. Zij mag niet verder gaan dan noodzakelijk en proportioneel is.

Relevante artikelen

Art. 28 EG, art. 12 EG, art. 18 EG, art. 49 EG.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HvJ EU 07/03/1972 C-84/71 Marimex Douanerechten, vrij verkeer... +
HvJ EU 01/07/1969 C-24/68 Commissie v. Italië Heffingen van gelijke werking +
HvJ EU 20/02/1979 C-120/78 Cassis de Dijon Kwantitatieve beperkingen a... +
HvJEG 11/07/1974 Zaak 8/74 Dassonville. Maatregel van gelijke werking +
HvJ EU 24/11/1993 C-267/91 Keck & Mithouard Verkoopmodaliteiten +
HvJ EU 09/12/1997 C-265/95 Commissie t. Frankrijk (Spa... Vrij verkeer van goederen, ... +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EU 15/12/1995 C-415/93 Bosman Vrij verkeer van personen, ... +
HvJ EU 18/05/1982 C-115/81 & C-11... Adoui en Cornuaille Vrij verkeer van personen +
HvJ EU 13/04/2000 C-176/96 Lehtonen Vrij verkeer van personen +
HvJ EU 26/02/1991 C-292/89 Antonissen Vrij verkeer van personen, ... +
HvJ EU 18/11/2008 C-158/07 Förster EU-burgerschap, vrij verkee... +
HvJ 12/05/1998 Jur. 1998, p. I... Martinez Sala Sociale zekerheid van migre... +
HvJ 02/10/2003 Jur. 2003, p. I... Garcia Avello Dubbele nationaliteit en fa... +
HvJ EU 04/12/1974 C-41/74 Van Duyn/Home Office Vrij verkeer van werknemers... +
HvJ EU 25/07/1991 C-76/90 Säger Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 29/04/1999 C-224/97 Ciola Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 10/05/1995 C-384/93 Alpine Investments Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 13/11/2003 C-313/01 Morgenbesser Vrij verkeer van diensten +
HvJ 30/11/1995 C-55/94 Gebhard Vrij verkeer van personen, ... +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ 11/12/2007 Jur. 2007, p. I... Viking Vrijheid van vestiging +
HvJ EU 25/07/1991 C-76/90 Säger Vrij verkeer van diensten +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
HvJEU 20/06/2013 C-568/11 Agroferm Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +