Agroferm-arrest


Onderwerpen ‐ Vertrouwensbeginsel
Artikelen ‐ Verordening (EG) nr.1719/2005 – Verordening (EG) nr.1265/2001, art. 267 VWEU

Feiten

Voor het vervaardigen een bepaalde categorie producten wordt op EU niveau een productierestitutie verleend. Deze categorie is wettelijk gespecificeerd. Agroferm diende een verzoek in ter goedkeuring van restituties voor het product wat zij vervaardigde, volgens haar viel dit in de relevante categorie. Hierop heeft de overheid toen het verzoek toegewezen. Na een bepaalde periode wordt dit echt gecorrigeerd door de overheid, waarop die verklaart dat het product van Agroferm niet in de relevante categorie valt. Hierop vordert de overheid de reeds betaalde productierestitutie terug en weigert de beloofde productierestitutie niet langer te zullen uitbetalen in de toekomst. Het komt bij de rechter en uiteindelijk zijn de volgende vragen van belang die hierop als prejudiciële vraag aan het HvJEU gesteld worden:

- Valt het product van Agroferm inderdaad niet in de relevante categorie?

- Is het terugvorderen van de uitbetaalde productierestitutie in strijd met het vertrouwensbeginsel?

- Is het intrekken van de beloofde productierestitutie in strijd met het vertrouwensbeginsel?

Vooral de laatste twee vragen zijn hierbij van belang.

Rechtsvraag

Zijn het terugvorderen van de uitbetaalde productierestitutie en het intrekken van de belofte van uitbetaling van productierestitutie in de toekomst, in strijd met het vertrouwensbeginsel?

Overweging

Het product van Agroferm behoort inderdaad niet tot de relevante categorie voor het ontvangen van de productierestitutie. Het vertrouwensbeginsel kan niet tegen een duidelijke regel van Unierecht ingevoerd worden. Gedragingen die strijdig zijn met het Unierecht van een nationale autoriteit die belast is met het uitvoeren van Unierecht, leveren geen vertrouwen op bij een marktdeelnemer. Een marktdeelnemer kan zich enkel op gerechtvaardigd vertrouwen beroepen indien zijn product in de relevante en juiste productcategorie valt. Het product in deze casus had simpelweg in de juiste categorie ingedeeld moeten worden door Agroferm. Op basis van deze redenatie is het dan ook niet in strijd met het vertrouwensbeginsel voor de overheid om het betaalde bedrag terug te vorderen en toezeggingen die gedaan waren stop te zetten.

Rechtsregel

Het vertrouwensbeginsel staat er niet aan in de weg voor de overheid om het reeds betaalde bedrag terug te vorderen en gedane toezeggingen stop te zetten, het product had namelijk simpelweg in de juiste categorie ingedeeld moeten worden.

Relevante artikelen

Verordening (EG) nr.1719/2005 – Verordening (EG) nr.1265/2001, art. 267 VWEU.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
ABRvS 09/05/1996 JB 1996, 158 Kwantumhal Venlo Marginale toetsing, verbod ... +
HR 14/01/1949 NJ 1949, 557 Zandvoortse woonruimtevorde... Verbod van détournement de ... +
HR 25/02/1949 NJ 1949, 558 Doetinchemse woonruimtevord... Marginale toetsing, verbod ... +
HR 03/04/1998 NJ 1998, 558 Alkemade Hornkamp Verbod van détournement de ... +
ABRvS 22/03/2001 AB 2001, 195 Intrekking dwangsom Nunspeet Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 17/11/1977 AB 1978, 97 Mevrouw Cupido Zorgvuldige voorbereiding +
ABRvS 26/11/2008 LJN BG5360 Woonsubsidie stichting moza... Hoorplicht, afwijzing aanvr... +
Rb 28/10/2008 JB 2008, 267 JB 2008, 267 Gemeentelijke verordenende ... +
ABRvS 30/12/1993 AB 1994, 242 Verbod persconferentie Bevoegdheidsgrondslag beper... +
ABRvS 23/10/1979 AB 1980, 198 Sint Bavo Intrekken subsidie, rechtsz... +
HR 27/03/1987 NJ 1987, 727 Amsterdam/IKON Normering privaatrechtelijk... +
CRvB 12/06/2013 AB 2013, 242 Schending gelijkheidsbegins... Beginselen van behoorlijk b... +
HvJ EU 09/11/1995 C-465/90 Atlanta Voorlopige maatregelen +
HvJ EU 22/10/1987 C-314/85 Foto Frost Bevoegdheid nationale insta... +
EHRM 21/02/1984 Series A, no. 73 özturk criminal charge +
ABRvS 13/11/2013 AB 2014/280 Gebonden handhaving EU-recht Handhaving EU recht op nati... +
CBB 16/09/2013 AB 2014/187 50 bomen en Europees soft law Vertrouwensbeginsel +
Hof va... 16/12/2010 C-137/09 Josemans Vrij verkeer, non discrimin... +
HR 30/03/1990 NJ 1991, 249 Amerikaanse militair Uitlevering, doodstraf +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 Stakingsrecht Onrechtmatigheid stakingen +
KB 22/12/1988 AB 1989, 490 Zuid-Afrika EU standaard +
HvJ EU 07/12/2010 C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter Consumentenbescherming +
HvJ EG 28/03/2000 C-7/98 Krombach/Bamberski Erkenning en tenuitvoerlegg... +
HvJ EU 25/10/2010 C-509/09 eDate Advertising v. X Rechtsmacht +
HvJ EG 01/06/1999 C-126/97 Eco Swiss v. Benetton Arbitrage +
HvJ EG 11/05/2000 nvt. Renault v. Maxicar Doorwerking EU recht +
HvJ EG 20/01/2005 nvt Gruber/Bay Wa De consument in het EU recht +
HvJ EG 23/04/2009 C-533/07 Falco Werking EU recht +
HvJ EG 27/01/2000 C-8/98 Dansommer Werking EU recht +
HvJEU 26/10/2011 C-8/08 T-Mobile/KPN Mobile/Orange/... mededingingsrecht +