Amerikaanse militair-arrest


Onderwerpen ‐ Uitlevering, doodstraf
Artikelen ‐ Art. 2 EVRM jo art. 1 EVRM

Feiten

Een Amerikaanse militair doodde en sneed zijn echtgenote aan stukken en bekende dit achteraf. Amerika eiste hierop uitlevering. Echter, in tegenstelling tot in Nederland is in Amerika nog steeds de doodstraf mogelijk. Vraag was nu of Nederland verplicht was om de militair uit te leveren, zodat hij het risico zou lopen op de doodstraf.

Rechtsvraag

Gaat uitlevering naar een land waar de doodstraf nog tot de mogelijkheden behoort voor het begane misdrijf, in tegen art. 2 EVRM?

Overweging

Door iemand uit te leveren aan een land waar de doodstraf nog een optie is, stelt men die persoon bloot aan een onmenselijke behandeling. Ook op basis van art. 1 EVRM dient een staat zich te onthouden van handelingen die iemand die in zijn rechtsmacht ressorteert kunnen blootstellen aan de doodstraf. Uitlevering zou dan ook in dit licht bezien onrechtmatig zijn.

Rechtsregel

Uitlevering door een staat naar een land waar de uitgeleverde persoon het risico loopt op de doodstraf gaat in tegen art. 1 EVRM en art. 2 EVRM.

Relevante artikelen

Art. 1 EVRM jo art. 2 EVRM.

Andere relevante jurisprudentie