Modehuis Nolly-arrest


Onderwerpen ‐ middellijk vertegenwoordiging en registergoederen
Artikelen ‐ art. 671 BW (oud, nu art. 3:89 BW)

Feiten

Een echtpaar is onder huwelijkse voorwaarden getrouwd. De vrouw in kwestie is eigenaresse van een modehuis genaamd 'Modehuis Nolly'. De inkomsten uit deze winkel hebben ervoor gezorgd dat het gezin zichzelf kon bedruipen en bovendien dat de echtgenoot geld van de echtgenote kreeg om te kunnen beleggen in panden. Uiteindelijk stelt de vrouw dat de man als lasthebber voor haar heeft belegd in die panden en ze heeft gekocht, weliswaar onder zijn eigen naam maar voor haar rekening. Vervolgens is de vraag of middellijke vertegenwoordiging bij registergoederen toegestaan is.

Rechtsvraag

Is middellijke vertegenwoordiging bij registergoederen toegestaan?

Overweging

Middellijke vertegenwoordiging is een wijze van eigendomsverkrijging die onverenigbaar zou zijn met art. 671 BW (oud, nu art. 3:89 BW) en de beoogde openbaarheid van eigendomsverkrijging van onroerende goed in de zin van overdracht. Dit zou uiteindelijk leiden tot frustratie van de wettelijke regeling rondom openbare registers. Uit die openbare registers moet immers simpelweg zijn op te maken wie eigenaar is van een onroerend goed.

Rechtsregel

Middellijke vertegenwoordiging is niet toegestaan bij registergoederen, het is geen manier om eigendom te verkrijgen.

Relevante artikelen

Art. 671 BW (oud, nu art. 3:89 BW).

Andere relevante jurisprudentie