Anglo Norwegian Fisheries Case (UK vs Norway)-arrest


Onderwerpen ‐ Vorming van internationaal gewoonterecht
Artikelen ‐ Decree of 12th of July 1935

Feiten

Het Verenigd Koninkrijk vroeg het Hof of Noorwegen een juiste methode had gebruikt om de lijnen van hun territoriale zee te schetsen. Volgens het Verenigd Koninkrijk stond het internationaal gewoonterecht niet toe dat de basislijn door een baai langer was dan 10 miles. Noorwegen betoogde dat de methode die zij had gebruikt hiervoor in overeenstemming was met de algemene principes van internationaal recht. Uiteindelijk ging deze zaak ook ten dele over internationaal gewoonterecht, aangezien Noorwegen zijn methode om de lijnen vast te stellen hierop baseerde. Het is op het punt van het vaststellen internationaal gewoonterecht en de uitgangspunten die hierbij gelden, dat deze zaak van belang is.

Rechtsvraag

Is de methode gebruikt door Noorwegen voor het vaststellen van de lijnen van de territoriale zee op de basis van internationaal gewoonterecht juist?

Overweging

Het Hof verwees naar positieve (1) statenpraktijk en (2) een gebrek aan protest van andere staten betreffende statenpraktijk, voor het vaststellen van internationaal gewoonterecht. Zelfs als er internationaal gewoonterecht zou bestaand betreffende de 10 miles, dan zou deze niet gelden ten opzichte van Noorwegen aangezien zij deze 'regel' nooit heeft willen toepassen op haar eigen kust. Een regel van internationaal gewoonterecht heeft niet te gelden tegen een staat die altijd heeft geweigerd om die regel toe te passen op zichzelf. Vooral niet als dit zo is geweest vanaf het begin en op een consistente manier en andere staten tegen deze situatie niet geprotesteerd hebben. De richtlijnen die Noorwegen zelf jarenlang aanhield, en die zij zelf conform internationaal recht achtte, zijn jarenlang in de praktijk toegepast zonder dat welke staat dan ook protesteerde. Aangezien deze richtlijnen van Noorwegen voor het vaststellen van de territoriale zee gebaseerd waren op de bijzondere geografie van Noorwegen en niemand protesteerde, acht het Hof deze gestelde richtlijnen door Noorwegen in lijn met het internationaal recht.

Rechtsregel

Een regel van internationaal gewoonterecht heeft niet te gelden tegen een staat die altijd heeft geweigerd om die regel toe te passen op zichzelf. Vooral niet als dit zo is geweest vanaf het begin en op een consistente manier en andere staten niet geprotesteerd hebben tegen deze situatie.

Relevante artikelen

Decree of the 12th of July 1935

Andere relevante jurisprudentie