Cadix/AEH (Polyclens)-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid voor gebruikte zaken bij uitvoering van de verbintenis
Artikelen ‐ Art. 6:77 BW

De feiten: 
AEH gaf aan schoonmaakbedrijf Hessing de opdracht een fabriekshal schoon te maken. Gelokt door folders van fabrikant Cadix waarin hun schoonmaakmiddel Polyclens aangeprezen wordt als ‘gegarandeerd volledig neutraal en onschadelijk’, geeft Hessing de hal van AEH een goeie poetsbeurt met het middel. Achteraf blijkt Polyclens niet veilig voor gebruik bij aluminium, waardoor AEH een schadepost aan een voorraad aluminium goederen heeft van meer dan 18.000 gulden. AEH stelt Hessing aansprakelijk, die vervolgens Cadix weer aansprakelijk stelt. Hessing cedeert haar vordering op Cadix aan AEH.

Rechtsvraag: 
Is Cadex aansprakelijk voor de schade?

Overweging: 
De Hoge Raad overwoog “dat toch, indien de aard van de overeenkomst, de verkeersopvattingen of de redelijkheid van een bepaald geval geen aanwijzingen opleveren voor het tegendeel, als regel valt aan te nemen dat de schuldenaar van een resultaatsverbintenis er voor heeft in te staan dat het materiaal waarvan hij zich voor de uitvoering van zijn verbintenis bedient, in het algemeen de eigenschappen bezit die dit voor dit doel geschikt doen zijn”.

Rechtsregel: 
Bij een resultaatsverbintenis dient de uitvoerder er voor in te staan dat de middelen die hij gebruikt geschikt zijn voor dat doel. Dit is slechts anders indien redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten, of als verkeersopvattingen aanleiding geven tot een uitzondering. In casu had Cadex een garantie afgegeven en dient zij daar voor in te staan.

Relevante artikelen: Artikel 6:77 BW: Wordt bij de uitvoering van een verbintenis gebruik gemaakt van een zaak die daartoe ongeschikt is, dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat de schuldenaar toegerekend, tenzij dit, gelet op inhoud en strekking van de rechtshandeling waaruit de verbintenis voortspruit, de in het verkeer geldende opvattingen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk zou zijn.

Andere relevante jurisprudentie