Rasti Rostelli-arrest


Onderwerpen ‐ Privaatrechtelijk handelen overheid, grondrechten
Artikelen ‐ Artikel 7 lid 3 Gw

De feiten

Universal Star Production houdt zich bezig met de verkoop van de hypnoseshows van Rasti Rostelli. Zij willen graag het Parkgebouw te Rijssen huren voor de hypnoseshow. Dit wordt echter geweigerd door de beheercommissie van het parkgebouw. De beheercommissie draagt zorg voor het beheer op een manier die bij gemeentelijke verordening is vastgesteld. In de algemene voorwaarden van het gebouw is vastgesteld dat de activiteiten niet godslasterlijk, zedenbedervend of provocerend mogen zijn. Verder mogen de activiteiten niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of liederlijke taal of uitbeelding bevatten. Belangrijk is om te weten dat het Parkgebouw wordt beheerst en geëxploiteerd door de gemeente Rijssen en dat de gemeente Rijssen een christelijke gemeente is.

Rechtsvraag

Schendt de gemeente Rijssen de vrijheid van meningsuiting ex. art. 7 lid 3 Grondwet door de hypnoseshow van Rasti Rostelli te weigeren in het Parketgebouw?

Overweging

Universal Star Production vordert in kort geding de gemeente Rijssen om het gebruik van het Parketgebouw voor de hypnoseshow van Rasti Rostelli alsnog toe te staan, tegen de geldende tarieven. De vordering wordt door de rechtbank in eerste instantie afgewezen, maar later door het Hof toegewezen. Hiertegen gaat de gemeente Rijssen in cassatie met als cassatiegrond dat zij als privaatrechtelijke partij contractsvrijheid mogen genieten. De Hoge Raad oordeelt dat ondanks dat de gemeente Rijssen inderdaad geniet van de contractsvrijheid, het respect voor de grondrechten en de beginselen van behoorlijk bestuur toch hoger in het vaandel hadden moeten staan. Het beroep wordt daarom afgewezen.

Rechtsregel

Ook op het moment dat de overheid privaatrechtelijk handelt dient zij de grondrechten van de burgers in acht te nemen.

Relevante artikelen

Art. 7 lid 3 Grondwet

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
EHRM 28/09/1995 NJ 1995, 667 Procola Onpartijdigheid, Raad van S... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +