Arbeidskostenforfait-arrest


Onderwerpen ‐ Rechtsvormende taak rechter
Artikelen ‐ Artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR

De feiten

Een wet in formele zin is in strijd met art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR.

Rechtsvraag

Mag de rechter een rechtstekort opvullen?

Overweging

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter een terughoudende opstelling behoort te hebben en dat in het geval dat er een rechtstekort is, dit tekort moet worden opgevuld door de wetgever en niet door de rechter. De Hoge Raad leidt deze terughoudendheid af van de strikte scheiding binnen de Trias Politica en zegt dat dit dus passend is in ons staatsrechtelijk stelsel. In het geval dat de rechter toch het rechtstekort zou opvullen, zou de rechter treden in de wetgevende macht. In het geval dat het rechtstekort echter bekend is bij de wetgever, maar deze hier niet ingrijpt, heeft de rechter wel bevoegdheid het rechtstekort op te vullen.

Rechtsregel

In het geval dat er een rechtstekort is, dient dit in principe opgevuld te worden door de wetgever in plaats van de rechter.

Relevante artikelen

art. 14 EVRM of art. 26 IVBPR

Andere relevante jurisprudentie