Procola-arrest


Onderwerpen ‐ Onpartijdigheid, Raad van State (Luxemburg)
Artikelen ‐ Artikel 6 EVRM

De feiten

de zuivelcoöperatie Procola spant tegen de Staat Luxemburg een zaak aan over de jaarlijkse melkquota. Zij vreest namelijk dat de leden van de Luxemburgse Raad van State minder objectief in de zaak stonden omdat zij zich gebonden voelden aan het eerder gegeven advies.

Rechtsvraag

De Luxemburgse Raad van State spreekt recht en adviseert ook over de wetgeving. Is dit in strijd met de onpartijdigheid van art. 6 EVRM?

Overweging

De Hoge Raad oordeelt dat deze dubbelrol inderdaad in strijd is met de onpartijdigheid van art. 6 EVRM. Het is niet de bedoeling dat dezelfde persoon die heeft geadviseerd over een bepaalde wet, later eventueel ook nog de rechtmatigheid moet toetsen van diezelfde wet.

Rechtsregel

Binnen de Raad van State mag er door de gecombineerde adviserende en rechtsprekende functie geen strijd met art. 6 EVRM ontstaan. Belangenverstrengeling is niet toegestaan. Personen die advies hebben uitgebracht en dus hebben bijgedragen aan een bepaalde wet, mogen niet later de rechtmatigheid van diezelfde wet toetsen. Deze situatie kwam alleen voor bij de Raad van State in Luxemburg, de Raad van State in België en de Raad van State in Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft er in Nederland een beleidswijziging binnen de Raad van State plaatsgevonden waarin in werd besloten dat rechters niet de mogelijkheid kregen te oordelen over eens zaal waarin zij eerder geadviseerd hadden.

Relevante artikelen

Art. 6 EVRM

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
EHRM 06/05/2003 AB 2003, 211 Betuwelijn (Kleyn ea tegen ... Onpartijdigheid, dubbelrol ... +
HR 17/03/1953 NJ 1953, 389 APV Nuth Beperking grondrecht +
HR 10/11/1992 NJ 1993, 197 APV Den Bosch Beperking vrijheid van meni... +
HR 15/04/1994 NJ 1994, 608 Valkenhorst Beperking van het recht om ... +
EHRM 10/11/2005 44774/98 Leyla Sahin tegen Turkije Vrijheid van godsdienst +
HR 28/11/1950 NJ 1951, 117 APV Tilburg Beperking openbarings- en v... +
HR 26/04/1996 NJ 1996, 728 Rasti Rostelli Privaatrechtelijk handelen ... +
EHRM 13/02/2002 EHRC 2003/28 Refah Partisi Vrijheid van vereniging, de... +
HR 30/03/1984 NJ 1985, 350 Turkse werkneemster (Suiker... Vrijheid van godsdienst, ho... +
KB 05/06/1986 Stb. 1986, 337 Vloekverbod Ermelo Grondrechten +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times Beperking grondrechten +
ABRvS 28/08/1995 AB 1996, 204 Sluiting drugspand Grondrechten +
EHRM 21/06/1988 NJ 1991, 641 Ärzte für das Leben Vrijheid van vereniging, po... +
EHRM 26/02/2002 28525/95 Unabhangige Initiative Info... Vrijheid van meningsuiting +
EHRM 26/04/1979 NJ 1980, 146 Sunday Times t. UK Vrijheid van meningsuiting,... +
HR 12/12/2003 AB 2004, 93 Aidstest II Horizontale werking grondre... +
EHRM 11/07/2002 28957/95 Christine Goodwin t. Vereni... Private life, margin of app... +
EHRM 28/10/1998 23452/94 Osman t. Verenigd Koninkrijk Positieve verplichtingen +
HR 30/05/1986 NJ 1986, 688 NS/FNV (Spoorwegstaking) Een ieder verbindende bepal... +
HR 13/03/1960 BNB 1960/222 AOW gewetensbezwaren Vrijheid van godsdienst, be... +
EHRM 07/12/1976 5493/72 Handyside t. Verenigd Konin... Vrijheid van meningsuiting +
HR 18/06/1993 NJ 1994, 347 Verplichte aidstest Horizontale werking grondre... +