Ruimte (coffeeshop de Ruimte)-arrest


Onderwerpen ‐ "Ernstige bezwaren", (on)rechtmatig verkregen bewijsmateriaal
Artikelen ‐ Artikel 56 Sv.

De feiten

De jongerensoci√ęteit 'Ruimte' staat er bij de politie om bekend dat er verdovende middelen worden gebruikt en verhandeld. Bij een politie-inval wordt de verdachte door een agent aangewezen en vervolgens gefouilleerd waarbij hennep in zijn kleding wordt aangetroffen. De verdachte beroept zich op de omstandigheid dat de fouillering onrechtmatig heeft plaatsgevonden omdat er geen sprake zou zijn geweest van 'ernstige bezwaren' in de zin van artikel 56 Sv.

Rechtsvraag

Is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs wegens het ontbreken van 'ernstige bezwaren' in de zin van artikel 56 Sv?

Overweging

Het hof stelt dat er in casu sprake was van voldoende ernstige bezwaren in de zin van art. 56 Sv. Dit omdat de agenten wisten dat er in jongerencentrum op grote schaal verdovende middelen werden gebruikt en verhandeld en omdat de agent die de verdachte had aangewezen veel ervaring op dit gebied had. De Hoge Raad sluit stelt dat het hof op deze gronden inderdaad kon beslissen dat er sprake was van ernstige bezwaren. In casu was de verdachte derhalve rechtmatig gefouilleerd en was het bewijsmateriaal rechtmatig verkregen

Rechtsregel

De ervaring en kennis van agenten kan er voor zorgen dat er voldoende ernstige bezwaren tegen een aangehouden verdachte bestaan.

Relevante artikelen

Artikel 56 Sv:
4. De overige opsporingsambtenaren zijn bevoegd den aangehoudene tegen wie ernstige bezwaren bestaan, aan zijne kleeding te onderzoeken.

Andere relevante jurisprudentie