Betonstaf/Ballast Nedam-arrest


Onderwerpen ‐ Toerekenbare tekortkoming in de nakoming
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Betonstaf heeft in opdracht van Ballast Nedam een bedrijfsvloer aangebracht. Er diende ook betonverharding aangebracht te worden. Na verloop blijkt dat er in de betonvloer krimpscheuren zitten die door en door zijn. Uit rapporten blijkt dat de vloer niet vloeistofdicht is en dat er voor de scheurvorming een directe oorzaak aangewezen kan worden. Ballast Nedam heeft vervolgens de betaling van de eindfactuur van Betonstaf opgeschort. Betonstaf voderert nu betaling van Ballast Nedam. Bellast Nedam wil dat Betonstaf een nieuwe vloeistofdichte betonvloer aanlegt en oplevert.

Rechtsvraag

Is tekortkoming steeds toerekenbaar indien een door schuldenaar toegezegd resultaat niet wordt bereikt?

Overweging

De rechtbank en het Hof wijzen de vordering van Betonstaf af. Het Hof is tot de slotsom gekomen dat Betonstaf de opdracht die hij had gekregen van Ballast Nedam niet naar behoren heeft uitgevoerd, aangezien de betonverharding vanwege de daarin voorkomende scheuren niet vloeistofdicht is aangelegd.
De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof want het enkel niet-behalen van een bepaald resultaat, ook indien eigen fouten er toe leiden dat het resultaat niet werd behaald, is niet voldoende voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Rechtsregel

Als een partij in een overeenkomst een bepaald resultaat heeft toegezegd, is enkel het niet-behalen van dat resultaat, ook indien eigen fouten er toe leiden dat het resultaat niet werd behaald, niet voldoende voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 22/06/2007 NJ 2007, 343 Fisser/Tycho Tekortkoming, ontbinding ov... +
HR 27/04/2001 NJ 2002, 213 Oerlemans/Driessen Tekortkoming producten +
HR 21/05/1976 NJ 1977, 73 Oosterhuis/Unigro Tekortkoming, onmogelijkhei... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 24/10/1997 NJ 1998, 69 Spruijt/Tigchelaar Autoverhuur Overmacht, in het verkeer g... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 06/10/2000 NJ 2000, 691 Verzicht/Rowi Verzuim zonder ingebrekeste... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 10/08/2012 Nj 2012, 486 Pocorni/Defam Verjaring, samenhang overee... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +