Gemeente Losser/De Vries (Johanna Kruidhof)-arrest


Onderwerpen ‐ Schadevergoeding, verpleging
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Johanna, een meisje van 11 jaar, had op haar openbare basisschool koffie- en theedienst. Dit houdt in dat twee leerlingen voordat de pauze begint voor alle leerkrachten koffie en thee moeten zetten. De andere leerling waar Johanna mee moest werken had de waterketel op het voorste gaspit geplaatst, waardoor Johanna's shirt vlam vatte. Johanna liep ernstige brandwonden op en moest meerdere keren naar het ziekenhuis voor operaties en behandelingen. De ouders van Johanna verzorgden haar thuis en besteedden tevens veel tijd aan de ziekenhuisbezoeken. De ouders vorderen derhalve van de gemeente, het was namelijk een gemeentelijke school, een vergoeding voor de vakantiedagen die zij verloren hebben en een vergoeding voor de tijd die zij aan de verpleging van Johanna hebben besteed.

Rechtsvraag

Moet de gemeente aan de ouders een vergoeding betalen?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat indien iemand zwaar letsel oploopt, waarvoor een ander aansprakelijk is, waarvan het herstel niet alleen uit ziekenhuisopnamen, maar ook uit intensieve en langdurige verpleging en verzorging bestaat, de aansprakelijke verplicht is om de gekwetste in staat te stellen zich van deze verpleging en verzorging te voorzien. Indien het om een kind gaat, dat door de ouders wordt verzorgd en verpleegd, vervullen deze ouders een verplichting, die eigenlijk aan de aansprakelijke toekomt. De Hoge Raad oordeelt dat een rechter in een dergelijk geval vrij is in zijn besluit om te bepalen of het kind vermogensschade heeft geleden en derhalve een vergoeding dient te krijgen. Bij zijn besluit hoeft de rechter geen rekening te houden met het feit dat de ouders de taken op zich genomen hebben, dat de ouders geen aanspraak op een beloning hebben van het kind en dat de ouders deze taken kunnen vervullen zonder daarbij inkomstenderving op te lopen. De rechter mag echter geen hogere vergoeding toekennen, dan de bespaarde kosten voor professionele hulpverleners. In casu betekent dit dat de rechter mag beoordelen of Johanna vermogensschade heeft geleden en daarbij hoeft hij geen rekening te houden met de concrete omstandigheden. Wat de verloren vakantiedagen oordeelt de Hoge Raad dat het meegaan met ziekenhuisbezoeken niet aan professionele hulp overgelaten had kunnen worden, deze schadepost kan derhalve niet gelijk worden gesteld met de vermogensschade voor de verpleging en verzorging thuis. De Hoge Raad oordeelt derhalve dat het verlies van vakantiedagen niet als door Johanna geleden schade kan worden aangemerkt.

Rechtsregel

Een slachtoffer kan ook vermogensschade lijden indien zijn verpleging en verzorging aan familieleden wordt uitbesteed in plaats van professionele hulpverleners.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 08/04/1983 NJ 1984, 717 Van der Heijden/Holland Schadevergoeding, immaterie... +
HR 08/02/1985 NJ 1986, 137 Renteneurose Schadevergoeding, predispos... +
HR 10/04/2009 RvdW 2009, 514 Philip Morris/X Schadevergoeding, overlijde... +
HR 11/07/2008 RvdW 2008, 724 Bakkum/Achmea Schadevergoeding, overlijde... +
HR 22/02/2002 NJ 2002, 240 Woudsend/V (Kindertaxi) (Sh... Schadevergoeding, shockschade +
Hof 15/11/2005 JA 2006, 33 Val in woonkamer vanwege op... Onrechtmatige daad +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 20/06/2003 NJ 2005, 189 Staat/Harrida Égalité-beginsel, rechtmati... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 07/04/2006 NJ 2006, 244 Der Bildtpollen/Miedema Onrechtmatige daad +
HR 10/06/1910 W 9038 Zutphense Juffrouw Onrechtmatige daad +
HR 29/01/1993 NJ 1994, 172 Vermobo/Van Rijswijk Natrekking, ongerechtvaardi... +
HR 14/12/2012 NJ 2013, 236 Embryonaal verkeersslachtoffer schadevergoeding/ proportio... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 12/12/1986 NJ 1987/958 Rockwool/Poly Schadevergoeding derden +
HR 13/01/1995 NJ 1997, 175 De Heel/Korver Onrechtmatige daad +
HR 09/11/1990 NJ 1991, 26 Speeckaert/Gradener Medische aansprakelijkheid +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 31/01/1997 NJ 1998, 704 De Globe/Groningen Schadevergoeding bij onbevo... +
HR 29/05/1998 NJ 1999, 98 Mooijman/Netjes Buitencontractuele aansprak... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +
HR 18/12/2009 NJ 2012, 614 London/Delta Lloyd Alternatieve causaliteit, h... +