Dekker/Van der Heide (Natrap)-arrest


Onderwerpen ‐ Onrechtmatige daad, sport- en spelsituatie
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Dekker trapt tijdens een voetbalwedstrijd tegen de knie van Van der Heide aan, waardoor deze aan zijn knie gewond raakt. Naderhand blijkt dat Van der Heide de bal al had gespeeld, waardoor de trap van Dekker derhalve als natrappen valt te kwalificeren. Van der Heide spreekt Dekker aan tot vergoeding van de geleden schade. Dekker stelt dat Van der Heide eigen schuld heeft omdat er bij voetbal nou eenmaal een risico is dat je gewond raakt.

Rechtsvraag

Dient Dekker de geleden schade van Van der Heide te vergoeden of treft Van der Heide eigen schuld wegens risico-aanvaarding?

Overweging

De Hoge Raad overweegt dat er zwaardere eisen zijn voor het aannemen van een onrechtmatige gedraging in sport- en spelsituaties. Deze zwaardere eisen zijn er omdat de deelnemers aan een sport een bepaald risico op gevaarlijke gedragingen van andere deelnemers moeten dragen. Echter oordeelt de Hoge Raad dat indien er een spelregel wordt overtreden, dit een factor is die kan meewegen bij het bepalen of een bepaalde gedraging onrechtmatig was. De Hoge Raad stelt dat ondanks de sport- en spelsituatie, deelnemers er van uit mogen gaan dat andere deelnemers zich zodanig gedragen dat onnodige blessures worden voorkomen. In casu had Dekker een spelregel overtreden door een abnormale en gevaarlijke gedraging. De Hoge Raad oordeelt derhalve dat Dekker de geleden schade van Van der Heide dient te vergoeden. Bovendien benadrukt de Hoge Raad dat risico-aanvaarding geen rechtvaardigingsgrond is.

Rechtsregel

In sport-en spelsituaties gelden er zwaardere eisen voor het aannemen van een onrechtmatige daad. Indien een deelnemer echter een spelregel overtreedt door een abnormale en gevaarlijke gedraging kan er een onrechtmatige daad worden aangenomen.

Andere relevante jurisprudentie