Besmet varken (Bardoel-Swinkels) (Zeug Geel)-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid voor dieren
Artikelen ‐ Artikel 6:179 BW

De feiten

Bardoel en Swinkels zijn twee boeren die varkens houden, hun erven liggen naast elkaar. Op een dag breken een aantal varkens van Swinkels uit. Een zeug van Swinkels komt terecht in de varkensstal van Bardoel. Wat Swinkels niet wist, is dat in zijn stal een aantal varkens een besmettelijke ziekte hadden. De zeug die terecht komt in de varkensstal van Bardoel heeft deze besmettelijke ziekte ook. Doordat de zeug in aanraking komt met varkens van Bardoel, wordt de ziekte overgedragen. Bardoel spreekt Swinkels derhalve aan tot vergoeding van de schade wegens het feit dat de besmette zeug van Swinkels was.

Rechtsvraag

Moet Swinkels de schade aan Bardoel vergoeden?

Overweging

De Hoge Raad wijst de vordering van Bardoel af. Zij stelt dat de aansprakelijkheid van artikel 6:179 BW niet zo ver gaat dat er ook aansprakelijkheid is, indien de eigenaar het dier in zijn macht zou hebben gehad en op grond van 6:162 BW niet aansprakelijk zou zijn geweest. In casu betekent dit dat Swinkels enkel aansprakelijk zou zijn geweest indien hij de besmettelijke ziekte kende of behoorde te kennen, derhalve het contact met gezonde varkens had moeten voorkomen, maar desondanks de besmette varkens bewust met de varkens van Bardoel in contact zou hebben laten komen. In casu is dit niet het geval, Swinkels heeft de varkens namelijk niet bewust in contact met de varkens van Bardoel laten komen en Swinkels kende de ziekte niet en behoorde deze ook niet te kennen. Swinkels hoeft derhalve de schade aan Bardoel niet te vergoeden.

Rechtsregel

Indien een eigenaar van een dier niet aansprakelijk zou zijn geweest indien hij de macht over de gedragingen van het dier had, kan de eigenaar ook niet op grond van 6:179 BW aansprakelijk worden gesteld.

Relevante artikelen

Art. 6:179 BW:
De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.

Andere relevante jurisprudentie