Aangereden hartpatiënt (Centrale Werkgevers Risicobank-Mantel)-arrest


Onderwerpen ‐ Causaal verband, buiten lijn der verwachting
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Van Baar rijdt op zijn brommer naar het werk en wordt op een kruising door Van Waal op een tractor aangereden. Het ongeluk is door toedoen van Van Waal ontstaan omdat deze op de kruising geen voorrang verleende aan Van Baar. De gevolgen van het ongeluk lijken op het eerste oog niet ernstig, totdat Van Baar als gevolg van een hartaanval overlijdt. Eerst wordt aangenomen dat deze hartaanval is veroorzaakt door het feit dat Van Baar erg door het ongeluk is geschrokken, later blijkt echter dat Van Baar aan een hartkwaal leed. Dat Van Baar, een hartkwaalpatiënt als gevolg van dit ongeluk zou overlijden was erg onwaarschijnlijk. De verzekeringsmaatschappij die een schadevergoeding aan de nabestaanden van Van Baar heeft uitgekeerd, wenst deze vergoeding op Van Waal te verhalen.

Rechtsregel

Kan de verzekeringsmaatschappij het uitgekeerde geld op Van Baar verhalen?

Overweging

De rechtbank en het hof wijzen beide de vordering van de verzekeringsmaatschappij af, omdat het overlijden van Van Baar niet voorzienbaar was. De Hoge Raad stelt dat een dader die een dergelijke verkeersfout, in beginsel aansprakelijk is voor het dodelijke gevolg, ook al is het intreden van dit gevolg zeer onwaarschijnlijk en ligt het buiten de normale lijn der verwachtingen. Het is hiervoor wel van belang dat het overlijden een direct gevolg van de verkeersfout is, indien andere omstandigheden, die zich na de verkeersfout hebben afgespeeld, voor het overlijden hebben gezorgd, kan het overlijden de dader niet meer worden toegerekend. In casu was er van dergelijke omstandigheden geen sprake volgens de Hoge Raad. De verzekeringsmaatschappij kan het uitgekeerde geld derhalve op Van Baar verhalen.

Rechtsregel

Gevolgen die buiten de lijn der verwachting liggen kunnen in beginsel toch aan de dader worden toegerekend.

Andere relevante jurisprudentie