Pollemans/Hoondert-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid werkgever, bewuste roekeloosheid
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Pollemans werkte als timmerman en had van zijn baas Hoondert de opdracht gekregen om te helpen met de opbouw van een bedrijfshal. Tijdens de werkzaamheden was Pollemans, ondanks waarschuwingen van Hoondert, op een onbeschermd stuk van het dak gaan staan waardoor Pollemans door het dak zakte en twee meter naar beneden viel. Pollemans vordert een vergoeding voor de geleden schade van Hoondert. Hoondert stelt echter dat Pollemans bewust roekeloos heeft gehandeld en dat hij derhalve geen recht op een schadevergoeding heeft.

Rechtsvraag

Heeft Pollemans in casu bewust roekeloos gehandeld en derhalve geen recht op een schadevergoeding van zijn werkgever?

Overweging

De kantonrechter en rechtbank oordeelde beide dat Pollemans wegens zijn bewust roekeloos handelen in grote mate heeft bijgedragen aan het ongeval en de schade en derhalve geen recht op schadevergoeding heeft. De Hoge Raad overwoog dat er van bewust roekeloos handelen gesproken kan worden, indien de werknemer zich, tijdens het verrichten van zijn, aan het ongeval voorafgaande, gedragingen, bewust is van het roekeloos karakter van deze gedragingen. In casu heeft de werkgever een aantal keer gewaarschuwd om niet op het onbeschermde stuk te gaan staan, dit is volgens de HR niet voldoende om aan te nemen dat Pollemans bewust roekeloos heeft gehandeld. In casu heeft Pollemans niet bewust roekeloos gehandeld en derhalve heeft hij recht op een schadevergoeding van zijn werkgever.

Rechtsregel

Van bewust roekeloos handelen is sprake indien de werknemer zich, tijdens het verrichten van zijn, aan het ongeval voorafgaande gedragingen, bewust is van het roekeloos karakter van deze gedragingen.

Andere relevante jurisprudentie