Azewijnse paard-arrest


Onderwerpen ‐ Rechtsmacht Nederlandse rechter, plaats delict
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Tussen een Duits en een Nederlands dorp ligt een smal kanaal. Een Duitse man werpt in 1915 een lus om de nek van een paard dat zich aan de Nederlandse kant van het kanaal bevindt, om hem zo naar de Duitse kant van het kanaal te slepen. Dit was verboden omdat tijdens de Eerste Wereldoorlog een uitvoerverbod voor paarden gold. In casu was met betrekking tot de rechtsmacht van de Nederlandse rechter de vraag wat de plaats van het misdrijf was

Rechtsvraag

Bevindt de plaats van het misdrijf zich in Nederland en is derhalve de Nederlandse rechter bevoegd?

Overweging

De rechtbank en het hof veroordeelden de man beide voor het uitvoeren van paarden tijdens een uitvoerverbod. De Hoge Raad stelde dat de Duitse man aan een touw trok dat om de nek van een paard zat dat zich op Nederlands grondgebied bevond. Door aan het touw te trekken was de man dus werkzaam op Nederlands grondgebied en kon Nederland als locus delicti worden aangemerkt. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van de man derhalve.

Rechtsregel

Het feit dat iemand zich ten tijde van een misdrijf in een bepaald land bevindt, doet niet af aan het feit dat ook een ander land als locus delicti kan worden aangemerkt indien men door middel van een bepaald instrument handelt.

Andere relevante jurisprudentie